II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa z cyklu „Język i tożsamość”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-06-24 - 2022-06-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Opis wydarzenia

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w drugiej ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Język i tożsamość”, która odbędzie się 24 czerwca 2022 r. w trybie zdalnym, na platformie Zoom.us.

Pierwsza edycja konferencji, w 2019 roku, była poświęcona różnorodnym aspektom związków języka i tożsamości, ujmowanych w perspektywie socjolingwistycznej, analizy dyskursu, literaturoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej i traduktologicznej.
W tym roku, zachowując różnorodność podejść badawczych, chcielibyśmy skupić się na dwóch obszarach tematycznych szczególnie aktualnych w obecnej sytuacji geopolitycznej i społecznej – związkach języka i tożsamości w kontekście migracji oraz podziałów i konfliktów społecznych.
Zapraszamy do przygotowania wystąpień poruszających zwłaszcza takie zagadnienia, jak:
- problemy języka/języków i tożsamości na przykładzie wybranych państw,
- język a tożsamość narodowa lub etniczna,
- język a migracja,
- język a postrzeganie świata,
- język a tożsamość i przynależność kulturowa osób dwu- i wielojęzycznych,
- pisarze dwujęzyczni – wybór języka a tożsamość,
- język i tożsamość w edukacji: wielojęzyczność uczniów i nauczycieli,
- język a edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym,
- język a tożsamości płciowe,
- język a wykluczenie społeczne,
- język inkluzywny, równościowy, niebinarny,
- konstruowanie tożsamości własnej i cudzej w dyskursie,
- dyskursy na temat podziałów i konfliktów społecznych,

jak również inne zagadnienia pozostające w związku z tematem konferencji.

Badania nie muszą być związane z językiem francuskim i kulturą frankofońską.
Języki konferencji: polski i – w wypadku studentów obcojęzycznych – angielski.
Konferencja jest adresowana do studentów i doktorantów oraz absolwentów studiów drugiego
stopnia, którzy nie są doktorantami, a uzyskali dyplom w okresie trzech ostatnich lat (2020-2022).
Na każde wystąpienie przewidujemy ok. 20 minut oraz 10 min. dyskusji.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres jezykitozsamosc2@gmail.com do 8 maja 2022 r. włącznie.
Wyboru propozycji dokonamy metodą blind review – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł wystąpienia) w treści maila; załącznik w formacie doc lub pdf zatytułowany jezykitozsamosc2_abstrakt powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu.

O zaakceptowaniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 22 maja 2022r.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię, nazwisko, status (student, doktorant, absolwent), afiliacja, numer kontaktowy;
- tytuł wystąpienia oraz abstrakt (maks. 250 słów) wraz z bibliografią;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przyjęciem mojego zgłoszenia na konferencję Język i tożsamość organizowanej w Instytucie Romanistyki Wydziału Neofilologii UW
Udział w konferencji jest wolny od opłat.
Przewidujemy publikację wybranych artykułów w monografii pokonferecyjnej lub w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Opłaty za uczestnictwo:

Udział w konferencji jest wolny od opłat

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/710718946614257?active_tab=about

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję