Webinarium - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-03-17 - 2022-03-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Internet, IETU
Ulica i numer: Internet, spotkanie on-line
Miasto i kod: Internet, spotkanie on-line

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Miasto Katowice przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów – inicjatywy, której celem jest integracja przedstawicieli władz samorządowych chcących dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Podpisanie Porozumienia jest równoznaczne z koniecznością opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta (SECAP), określającego podstawowe działania możliwe do realizacji. SECAP zawiera bazową inwentaryzację emisji służącą do śledzenia działań związanych ze zmniejszeniem jej wpływu na środowisko oraz ocenę ryzyka klimatycznego i podatności.

Cztery strategiczne cele realizacji SECAP dla miasta Katowice to:
- Mitygacja – ograniczenie emisji CO2 do roku 2030 o co najmniej 40%;
- Adaptacja – przygotowanie miasta do występowania zagrożeń klimatycznych;
- Mobilność – zapewnienie dostępu do zrównoważonej mobilności;
- Zaangażowanie społeczności – zrównoważony rozwój lokalnej społeczności.

Jednym z głównych założeń opracowania SECAP jest ograniczenie emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. o co najmniej 40% w odniesieniu do roku bazowego. Jako rok bazowy przyjęto rok, dla którego zgromadzono wystarczające dane bilansowe: 2012.

Plan przewiduje zmniejszenie emisji CO2 do roku 2030 o: 529 478,38 kgCO2/rok, a redukcję końcowego zużycia energii o: 1 201 882,81 MWh/rok.

Koszt realizacji działań we wszystkich sektorach do roku 2030 wyniesie: 7 256,7 mln zł, w tym koszty działań miasta: 1 064,9 mln zł.

Ważnym aspektem SECAP jest przystosowanie struktur miejskich do postępujących zmian klimatycznych. Celem działań jest możliwe zwiększenie uniezależnienia wszystkich mieszkańców od nagłych zjawisk pogodowych, a także ich skutków.

Jedną z głównych podstaw sukcesu realizacji SECAP jest zaangażowanie w proces jak najszerszego grona interesariuszy. W trakcie opracowywania tego dokumentu przeprowadzano szerokie konsultacje. W początkowym etapie dotyczyły naboru planowanych do realizacji przedsięwzięć zgłaszanych zarówno przez jednostki miejskie, jak i przedsiębiorców z terenu miasta czy osoby prywatne. Następnie odbyły się spotkania robocze z kluczowymi interesariuszami:
- jednostkami miejskimi,
- przedsiębiorstwami energetycznymi,
- spółdzielniami mieszkaniowymi,
- przedsiębiorstwami transportowymi,
- jednostkami naukowymi i badawczymi,
- organizacjami pozarządowymi.

Realizacja przedsięwzięć będzie wymagać korzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Takie możliwości dają m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Europejski Zielony Ład, ELENA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, ESCO i inne.

Za realizację planu działań odpowiedzialne są komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice, jednostki organizacyjne miasta Katowice czy spółki miejskie. Poza strukturami miejskimi działania realizować będą podmioty zewnętrzne, m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy i instytucje, mieszkańcy miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne, organizacje pozarządowe czy inicjatywy społeczne.

Za kontrolę procesu wdrażania działań odpowiedzialny będzie Zespół ds. opracowania, koordynacji oraz monitorowania planów i programów związanych z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu.

Prowadzący: Daniel Wolny – Urząd Miasta Katowice, dr Janina Fudała, Ewa Strzelecka-Jastrząb – IETU

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie będzie prowadzone na platformie komunikacji MS Teams.

Opłaty za uczestnictwo:

0 zł, bezpłatne

Strona internetowa:

https://ietu.pl/zaproszenie-na-webinarium-ietu-17-03-2022/

Webinarium - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję