Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-04-07 - 2022-04-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach

Opis wydarzenia

Obrady konferencyjne planujemy prowadzić wokół wymienionych poniżej obszarów tematycznych:

 1. Osobowość i kompetencje współczesnego nauczyciela.

 2. Ewolucja profesji nauczycielskiej oraz funkcji zawodowych nauczyciela.

 3. Istota oraz przejawy nauczycielskiego profesjonalizmu.

 4. Twórczy nauczyciel kreatorem twórczego rozwoju ucznia.

 5. Rola nauczyciela w kreowaniu kariery szkolnej i zawodowej ucznia.

 6. Nauczyciel szkolnej przestrzeni uczenia się opartej na dialogu

  edukacyjnym.

 7. Specyfika pracy edukacyjnej i wychowawczej nauczyciela edukacji

  przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 8. Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej szkoły i wyrównywania szans

  edukacyjnych:

 • Nauczyciel uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Nauczyciel uczniów dotkniętych problemem nierówności społeczno-

  ekonomicznych.

 • Nauczyciel w środowisku wielokulturowym.

 • Rola nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych.

 • Nauczyciel wobec edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
  Nauczyciel jako kreator bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego

  uczniów.

 1. Nauczyciel andragog wobec uczenia się dorosłych i wyrównywania szans

  edukacyjnych w kontekście całożyciowej edukacji.

 2. Cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem dla nauczyciela.

 3. Specyfika pracy nauczyciela w czasach pandemii i niepewności jutra.

 4. Dylematy, problemy i wyzwania nauczyciela współczesnej szkoły.

 5. Sukces zawodowy oraz wypalenie zawodowe współczesnego nauczyciela.

 6. Perspektywy rozwoju zawodu nauczyciela.

 7. Specyfika oraz zadania współczesnej edukacji nauczycielskiej.

  Jesteśmy oczywiście otwarci na propozycje i sugestie z Państwa strony

związane z podjętą problematyką, które wspólne rozważania i deliberacje uczynią pełniejszymi, bardziej twórczymi i owocnymi.

Uczestnicy konferencji otrzymają w formie elektronicznej certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Informacje organizacyjne

Opłata konferencyjna
uczestnictwo w e-Konferencji poprzez wystąpienie z referatem

bez publikacji artykułu: certyfikat potwierdzający udział w konferencji

(forma elektroniczna) – bez wnoszenia opłaty;

 • uczestnictwo w e-Konferencji poprzez wystąpienie z referatem

  z publikacją zaproponowanego tekstu (tylko w przypadku otrzymania pozytywnych recenzji) – opłata za publikację artykułu: 500,00 zł (w przypadku publikacji tekstu dwóch lub więcej autorów, każdy z nich wnosi opłatę za publikację);

 • publikacja tekstu bez wystąpienia konferencyjnego (opłata 500,00 zł).

  Zwroty z tytułu wpłat nie są przewidziane. Potwierdzeniem udziału w konferencji z publikacją będzie dokonanie przelewu wymaganej kwoty do dnia 15 marca 2022 r. na konto:

  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego,
  96-100 Skierniewice, ul Batorego 64 C
  NR KONTA: PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595

  W tytule: Imię i nazwisko uczestnika, uczelnia/instytucja, Konferencja NAUCZYCIEL

  Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz elektroniczny zgłoszenia na

konferencję dostępne są

https://konferencjanauczyciel.pusb.pl

na stronie internetowej wydarzenia:

Zgłoszenie na konferencję (załącznik nr 1 do komunikatu lub w formie elektronicznej) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022 r. na adres: konferencjanauczyciel@pusb.pl z dopiskiem: Konferencja NAUCZYCIEL

Faktura zostanie wystawiona na życzenie uczestnika w ciągu 14 dni od wykonania przelewu (tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedniej rubryki w Karcie zgłoszenia).

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONFERENCJI

01-10.02.2022 r.

Przesłanie do uczestników konferencji Komunikatu 1 (ogólne informacje o konferencji, karta zgłoszenia, zgoda RODO)

01-05.03.2022 r.

Przesłanie do uczestników konferencji Komunikatu 2

Do 15 marca 2022 r.

Przesłanie od uczestników na skrzynkę konferencji

karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej

02-05 kwietnia 2022 r.

Przesłanie do uczestników konferencji Komunikatu 3 (program konferencji, szczegóły techniczne, wymogi edytorskie, oświadczenie autora artykułu)

07 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy” (e-Konferencja)

Do 15 maja 2022 r.

Przesłanie tekstu do druku

UWAGA:

Monografia zostanie wydrukowana w wydawnictwie wymienionym w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Poziom I (20 pkt) lub w czasopiśmie z listy czasopism punktowanych (20 pkt).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: adres email: konferencjanauczyciel@pusb.pl
telefon: 601 662 862 dr Grażyna Cęcelek: gcecelek@pusb.pl

609 304 333 dr Elżbieta Woźnicka: ewoznicka@pusb.pl
501 759 680 dr Aleksandra Stankiewicz: tatianastankiewicz@gmail.com

503 113 405 mgr Piotr Klimczyk: pklimczyk@pusb.pl

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym (studentom, doktorantom oraz współpracownikom).
W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję przesyłamy wyrazy szacunku wraz z serdecznymi pozdrowieniami.

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr Grażyna Cęcelek, prof. PUSB Dr Elżbieta Woźnicka
Dr Aleksandra Stankiewicz
Mgr Piotr Klimczyk

Opłaty za uczestnictwo:

0/500

Strona internetowa:

https://konferencjanauczyciel.pusb.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję