Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-05-06 - 2022-05-06

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Łódź (online)
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historyczny w Belgradzie

Opis wydarzenia

Migracje stanowią zarówno integralny element życia ludzkiego, jak i przedmiot dociekań dla wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Taki stan rzeczy nie może dziwić, gdyż zjawisko to w zdecydowany sposób wpływa na przeobrażenia kulturowe zachodzące w otaczającym nas świecie. Nie inaczej sytuacja wygląda na rozległym obszarze Słowiańszczyzny, na którym następstwa migracji są widoczne na różnych płaszczyznach życia społeczno-kulturowego. Problematyka ta wydaje się jednak ciągle nie w pełni zbadana. Celem organizowanej konferencji będzie zatem spojrzenie zarówno na samą istotę migracji, jak i na wieloaspektowe zmiany kulturowe zachodzące w następstwie migracji, szczególnie w obrębie słowiańskich literatur, sztuk, interferencji językowych, stosunków społecznych etc. Istotne będzie więc przyjrzenie się tym kwestiom w szerszej interdyscyplinarnej perspektywie, nie zapominając o doświadczeniach jednostkowych, co bez wątpienia pozwoli na lepszą ocenę implikacji, jakie niosły za sobą, na różnych poziomach, wędrówki Słowian na przestrzeni dziejów.

Mając na względzie wielość możliwych problemów, które będą proponowane przez referentów, organizatorzy proponują zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Migracje a wielokulturowość Słowiańszczyzny
 2. Pamięć migracji, migracje pamięci
 3. Literatura emigracyjna oraz kontakty literackie
 4. Procesy asymilacyjne Słowian
 5. Problemy tożsamościowe i autoidentyfikacyjne w rzeczywistości postmigracyjnej
 6. Konflikty na tle etnicznym i konfesyjnym jako skutek migracji
 7. Słowiańskie diaspory
 8. Aktualne tendencje w badaniach nad migracjami
 9. Relacje podróżnicze oraz literatura memuarystyczna
 10. Transgresje kulturowe Słowian
 11. Digitalizacja świadectw migracyjnych

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie przeprowadzona w formie zdalnej na platformie ClickMetting badź Teams. Czas wystąpienia konferencyjnego: 20 minut. Języki konferencji: polski, angielski, serbski oraz rosyjski.

Ważne terminy

Zgłoszenie na konferencję należy przesyłać do 18 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: konferencja.migracje@filologia.uni.lodz.pl Informacje o przyjęciu zgłoszenia, po uprzedniej kwalifikacji przez Komitet Organizacyjny konferencji, zostaną przesłane do 22 kwietnia 2022 r. Teksty do tomu pokonferencyjnego należy wysłać do 1 czerwca 2022 r.

Opłata konferencyjna oraz publikacja pokonferencyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny[1]. Organizatorzy przewidują, że teksty wystąpień o objętości od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami) zostaną, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, opublikowane w monografii wieloautorskiej w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Komitet Organizacyjny:

prof. em. dr hab. Kazimierz Maliszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Georgi Minczew (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr Aleksandar Rastović (Instytut Historyczny, Belgrad)

dr hab. Izabela Lis-Wielgosz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Isidora Točanac Radović (Instytut Historyczny, Belgrad)

dr Milijana Simonović (Uniwersytet Łódzki)

dr Zofia Brzozowska (Uniwersytet Łódzki)

dr Piotr Kręzel (Uniwersytet Łódzki)
mgr Sanja Miletić (Uniwersytet Łódzki)

[1] Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu pt. „Kulturowe implikacje migracji Serbów we wczesnej dobie nowożytnej”.

Opłaty za uczestnictwo:

Udział w konferencji jest bezpłatny

Strona internetowa:

http://slavica.uni.lodz.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-migracje-w-slowianskiej-przestrzeni-kulturowej/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję