Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryzys jako źródło problemów społecznych Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-04-07 - 2022-04-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Studiów Edukacyjnych
Ulica i numer: ul. Szamarzewskiego 89
Miasto i kod: 60-568 POZNAŃ

Organizator

Zakład Poradnictwa Społecznego Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis wydarzenia

Życie człowieka charakteryzować można jako ciąg następujących po sobie wydarzeń. Niektóre z nich mają charakter uniwersalny dla danego etapu biograficznego. Inne jednak o charakterze nienormatywnym niezwykle wyraźnie zapisują się w indywidualnej historii, są przyczyną zahamowania dotychczasowej aktywności, prowokują do nowych zachowań, a pamięć utrwala je w postaci znaczących punktów – momentów zwrotnych, od których jednostka zaczyna odliczać „nową erę" życia. Przykład stanowić mogą kryzysy sytuacyjne, które są efektem rzadkich, zaskakujących, nadzwyczajnych zdarzeń, czy okoliczności, których jednostka nie jest w stanie przewidzieć lub poddać kontroli, a mogą one prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia, mogą generować istotne zmiany tożsamości jednostki. Mogą wystąpić po takich wydarzeniach jak: wypadek, utrata pracy, utrata sprawności, niespodziewana  choroba, nagła śmierć bliskiej osoby. Takie wydarzenia życiowe, mogą zyskać status wydarzenia krytycznego, jeśli wyodrębnią się w toku codziennych zdarzeń, wiążą się z ważnymi wartościami, są znaczące emocjonalnie i dotykają kluczowych  dla jednostek sfer funkcjonowania (R. K. James, B. E. Gilliland, 2004; R.S Lazarus, A. DeLongis, 1983; R.S Lazarus, S. Folkman, 1984; H. Sęk, 2001, s.13-22; H. Sęk, 2004, s. 18-22).

Konieczność zmagania się wieloznacznością oraz licznymi kryzysami wywołanymi zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami i porażkami sprawia, iż „biografie (…) nie tylko gwałtownie czy niespodziewanie komplikują się, ale często dramatyzują przebieg dalszej egzystencji” (T. Borowska, 1998, s. 21).

Sytuacje kryzysowe nadal często pozostają tematem tabu, dlatego też przyświeca nam chęć wyraźnego zaakcentowania dyskursu związanego z krytycznymi wydarzeniami biograficznymi oraz sposobami zapobiegania im, interweniowania i pomocy. Skomplikowana rzeczywistość społeczna staje się dla wielu jednostek terenem coraz większych zagrożeń, wielu sytuacji kryzysowych i krytycznych. W wyniku  ich występowania, „mogą rozwijać się zaburzenia funkcji psychicznych i somatycznych, albo wręcz przeciwnie – dostrzega się zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego.” (J. Stochmiałek, 1998, s. 31). W obliczu destrukcji tradycyjnych, pierwotnych grup wsparcia społecznego jednostki (niezależnie od etapu rozwoju) i rodziny czy szerzej grupy społeczne  pozostają z wieloma problemami w toku swojej biografii same, będąc zmuszone do poszukiwania pomocy, wsparcia, porady świadczonej przez różne instytucje pomocowe i fachowców – w tym coraz częściej pedagogów i wychowawców, do których dostęp zainteresowanych jest stosunkowo najłatwiejszy.

 

Za jednego z prekursorów działań pomocowych adresowanych do osób doświadczających kryzysów uznaje się Adama Chmielowskigo (św. Brata Alberta – 1845-1916), którego aktywność w zakresie pracy socjalnej i  towarzyszenia osobom spotkanym na swej drodze, wpływała w sposób trwały na ich dalsze losy. Adam Chmielowski walczył o godność osoby, kiedy wydawało się że bitwa jest przegrana, pokazał, że zwykłe gesty: rozmowa, uśmiech, podanie ręki, zapytanie o czyjeś imię, podarowanie odrobiny swojego cennego czasu, może być punktem zwrotnym w życiu człowieka doświadczającego kryzysu. Idąc za myślą prekursora pracy socjalnej i roli  odegranej przez Adama Chmielowskiego w tej dziedzinie pragniemy zaprosić do debaty związanej z pracą z osobami w doświadczającymi różnego rodzaju wydarzeń krytycznych. Konferencja została zainicjowana przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek zajmujących się pomocą osobom w kryzysie z okazji  50-lecia istnienia Prowincji Poznańskiej.

 

Proponowana Państwu konferencja stanowi w swych założeniach płaszczyznę sprzyjającą podjęciu debaty i wymiany praktycznych doświadczeń między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, między innymi: pedagogów, psychologów, socjologów oraz praktyków, zajmujących się organizowaniem i świadczeniem pomocy oraz wsparcia w obliczu konfrontacji z krytycznymi wydarzeniami biograficznymi. Konferencja projektowana jest jako szansa wymiany poglądów dotyczących szeroko pojętych zagadnień kryzysu i wsparcia społecznego, pomocy, poradnictwa, pracy socjalnej oferowanej w obliczu jego wystąpienia.

Pragniemy zaprosić do debaty i wymiany doświadczeń wszystkich, dla których wspomniana problematyka jest ważna, a związane z nią cywilizacyjne wyzwania stają się potrzebą chwili.

Planujemy koncentrację rozważań wokół zasadniczych wątków tematycznych :

 

  • Kryzysy, krytyczne wydarzenia życiowe - konsekwencje w wymiarze jednostkowym i społecznym. Kryzys - szansa, czy ograniczenie?
  • Kryzysy, krytyczne wydarzenia życiowe  - formy działań profilaktycznych, wzmacniających zasoby.
  • Krytyczne wydarzenia życiowe - formy interwencji i pomocy, wsparcia, praca socjalna.

 

Konferencja odbędzie się w formule online.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń zawierających dane personalne, tytuł wystąpienia i jego krótkie streszczenie w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres :

 

Wydział Studiów Edukacyjnych

Zakład Poradnictwa Społecznego

Ul. Szamarzewskiego 89

60 – 568 Poznań

z dopiskiem “ Konferencja”

lub

e-mail: pomocwse@amu.edu.pl

Opłaty za uczestnictwo:

udział w konferencji jest bezpłatny

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję