Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-05-13 - 2021-05-14

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Opis wydarzenia

Międzynarodowa zdalna konferencja naukowa pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne. To druga konferencja, ogniskująca się wokół współcześnie bardzo ważnej kategorii badawczej – zagrożeń bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Jest jednocześnie kolejnym elementem projektu zakładającego organizację, co dwa lata, międzynarodowego spotkania badaczy bezpieczeństwa. W roku 2019, na pierwszej konferencji, dyskutowano nad zagrożeniami politycznymi.
Organizatorami cyklu konferencji pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji są: Wydział Politologii i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego; Wydział Zarządzania Polityczno-Informacyjnego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu /Ukraina/ oraz Instytut Społeczno- Ekonomiczny – Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. W organizacji konferencji uczestniczą też studenckie koła naukowe z w/w Uczelni.

W ramach konferencji, na którą Państwa obecnie zapraszamy, proponujemy, aby   przedmiotem dyskusji stały się zagrożenia zdrowotne bezpieczeństwa w warunkach procesów globalizacji. Jesteśmy zdania, że zagadnienia z tym związane – w tym pandemia, jej skala, koncepcje  jej zwalczania oraz  skutki – to olbrzymie wielowymiarowe wyzwanie, w pełni zasługujące na naukową refleksję.

 Proponujemy m.in. następujące problemy do dyskusji:

 • kategoria „bezpieczeństwo zdrowotne” we współczesnych studiach bezpieczeństwa;
 • zakres zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego (pandemie, biotechnologie, bioterroryzm, itd.) oraz ich dynamika i zmienność;
 • wielopoziomowość (poziom globalny, państwa, lokalny) funkcjonowania zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego jako czynnik zmiany życia społecznego na poziomie globu, regionów, państw i lokalnym;
 • wrażliwość i podatność systemów społecznych na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • strategie bezpieczeństwa zdrowotnego organizacji międzyrządowych (ONZ, WHO, UE, itd.), państw, organizacji pozarządowych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym przez organizacje międzyrządowe (ONZ, WHO, UE, itd.) państwa i organizacje pozarządowe;
 • biowładza, biopolityka, Big Pharma;
 • zagrożenia w politykach zdrowotnych wybranych państw;
 • modele i koncepcje walki ze skutkami pandemii COVID – 19;
 • prognozy życia społecznego po pandemii COVID-19.
 • Inne ważne informacje:

  • forma konferencji: konferencja zdalna;
  • opłata konferencyjna: brak
  • termin: 13 – 14 maja (czwartek – piątek) 2021 roku;
  • termin zgłoszenia deklaracji o udziale w konferencji: 10 kwietnia 2021 r.
  • termin złożenia tekstu referatu do druku w językach narodowych lub kongresowych: koniec września 2021 r.
  • druk tomu – do końca 2021 roku.
  • zgłoszenia deklaracji o udziale:  zagrozeniazdrowotne@upz.edu.pl

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

https://upz.edu.pl/news/zagrozenia-zdrowotne-zaproszenie-na-konferencje/

Międzynarodowa konferencja naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję