CHOROBA – PATOLOGIA – DYSFUNKCJA. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 2

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-05-21 - 2021-05-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ulica i numer: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
Miasto i kod: Lublin 20-031

Organizator

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX, Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków

Opis wydarzenia

Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków oraz Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową pt.:

CHOROBA – PATOLOGIA – DYSFUNKCJA. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 2.

Do udziału w tegorocznym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych z obszaru nauk humanistycznych. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów:

- choroba, patologia, dysfunkcja w dyskursie publicznym;

- językowy obraz choroby w kulturze i literaturze;

- choroba, patologia, dysfunkcja w aspektach: somatycznym, psychicznym, egzystencjalnymi społecznym;
- choroba (i sposoby radzenia sobie z nią) w przekazach kultury ludowej;

- choroba, patologia, ułomność a zagadnienia tożsamościowe;

- obraz patologii w tekstach kultury;

- dychotomie pojęciowe: zdrowie–choroba, patologia–norma, funkcja–dysfunkcja w różnych typach dyskursów i tekstach kultury;

- literatura jako lekarstwo na chorobę; literatura młodzieżowa i dziecięca wobec zagadnień choroby, dysfunkcji, patologii;

 - postać pacjenta i lekarza w literaturze;

- literatura piękna a opisywana w niej patologia;

- funkcjonowanie ucznia z rodziny dysfunkcyjnej; uczniowie dysfunkcyjni – dyskurs szkolnej rzeczywistości;

- literackie obrazy miejsc przebywania chorych, wykluczonych;

- domy dziecka jako miejsca dysfunkcyjne;

- choroba jako metafora zjawisk społecznych;

- ,,szaleństwo” jako chorobowy stan umysłu w tekstach kultury;

- terminologia medyczna w komunikacji lekarz–pacjent;

- konceptualizacja jednostek chorobowych w aspekcie biologicznym (etiologia, diagnostyka, terapia) i ich obraz kulturowy;

- dyskurs medyczny a narracje literackie i paraliterackie.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać drogą mailową do 31 marca 2021 roku na adres: kmd.ifp@poczta.umcs.lublin.pl.

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut, a językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po sesji zostaną zebrane artykuły, które po pozytywnej recenzji ukażą się w monografii wieloautorskiej.

Dodatkowo przesłane teksty zostaną ocenione w konkursie, w którym Jury wybierze najlepszy z nich (regulamin konkursu zostanie przesłany w późniejszym terminie).

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty manipulacyjne oraz druk publikacji.

W przypadku akceptacji tematu wystąpienia wpłaty należy dokonać do końca kwietnia 2021 roku na subkonto, którego numer zostanie podany po wysłaniu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas spotkaniu naukowym. Mamy nadzieję, że obrady będą interesujące i umożliwią omówienie tytułowego zagadnienia z różnych perspektyw badawczych. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konferencji zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości służymy Państwu pomocą.

Opłaty za uczestnictwo:

150 zł

Strona internetowa:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,konferencja-studencka-choroba-patologia-dysfunkcja-rozwazania-humanistow,99040.chtm?fbclid=IwAR2knzIoQxLW-8OH0z41CjXspNUPrnFeE5wR7cWKnR5qsQCopGvvJeROc_4

CHOROBA – PATOLOGIA – DYSFUNKCJA. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 2
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję