Wydarzenia nadchodzące

25
Maj 2022

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników ... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Wielowymiarowe aspekty funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022

Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. Udział w konferencji potwierdziło ponad dwudziestu zaproszonych renomowanych wykładowców z uczelni i firm europejskich i amerykańskich, z Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Ukra... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczą... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Business Organizations, Venture Capital Financings, and M&As z prawnikiem Apple, Google i Tesli

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Business Organizations, Venture Capital Financings, and Mergers & Acquisitions”, które poprowadzi profesor prawa i adwokat, Eric Alden. Profesor Alden był partnerem zarządzającym w światowej klasy kancelarii w Dolinie Krzemowej – Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati – w ramach której wprowadził na amerykańską giełdę takie spółki jak Apple, Netscape, Google, Twitter czy Tesla, stanowiące łącznie ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

The Economy in Virtual Economy. Challenges in the sphere of finance-security-management-legal regulations.

Plan now to join your industry colleagues for WSFiP Conference 2022. Our theme of the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations will have us focused on the industry’s problems that must be faced in the modern virtualized world. This years event will continue to be the largest and most highly regarded event for the world economies. Especially during the global crisis caused by the SARS-CoV2 pandemic. The schedule will offer a ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o mniejszym zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy naukowej i syntezy poglądów. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskus... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

Religion and the Mind

The goal of the conference is to gather those interested in studies concerning the broad topic of relations between religion and the mind. We invite undergraduate, graduate, and post-graduate students, as well as more experienced researchers from various disciplines, such as the study of religions, anthropology, psychology, philosophy, cognitive science, neurobiology, and many more.The event will be hybrid (onsite with online streaming and participantion) and held in English.Call for Papers in P... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Szanowni Państwo! Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".... czytaj więcej  >

01
Czerwiec 2022

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"

"Ekonomia i finanse XXI wieku" to konferencja naukowa kierowana do studentów polskich szkół wyższych. Jej ideą jest umożliwienie postawienia pierwszych kroków na ścieżce kariery akademickiej młodym adeptom nauki.Wydarzenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Terminy:do 15.05.2022 - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencjido 27.05.2022 - przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu ich do udziału w konferencji01.06.2022 - I OSKN... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

V Ogólnopolskie Forum Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Kielcach.    Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach: nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo) nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i adm... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Konferencja ma na celu pokazanie historycznej i aktualnej ważności platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różne odczytania, jak również krytykę i polemiki. Chcemy przyjrzeć się źródłom (przedplatońskim oraz filozofii samego Platona) platonizmu, jego historycznym postaciom i interpretacjom oraz aktualności i krytyce na gruncie metafizyki i ontologii, ale też filozofii matematyki i filozofii przyrody. Chcemy by konferencja była spotkaniem i wymianą myśli. Nad kwestią... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Kół Medialnych

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszego Koła, postawiliśmy sobie za cel stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat funkcjonowania studencko-doktoranckich medialnych kół naukowych, działających w różnych akademickich jednostkach w Polsce. Z uwagi na studencki charakter Lublina i prężnie rozwijające się kierunki związane z mediami na naszej Alma Mater, wspólnie z innymi organizacjami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętymi mediami, chcielibyśmy stworzyć miejsce do ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” VI edycji

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału wOgólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka Okiem Młodego Naukowca VI edycjaktóra odbędzie się dnia 04 czerwca 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirus... czytaj więcej  >

06
Czerwiec 2022

XIII Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie Jonizujące w Medycynie" PJOMED 2022

TEMATYKA KONFERENCJI: Konferencja PJOMED 2022 obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:- etyka w narażeniu medycznym;- audyty kliniczne;- ekspozycja niezamierzona i narażenie przypadkowe;- dozymetria indywidualna pacjenta w medycynie nuklearnej;- badania przesiewowe – mammografia;- narażenie populacji Polski pochodzące od ekspozycji medycznej;- kontrola jakości urządzeń radiologicznych;- założenia projektu IAEA POL9027: „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowa... czytaj więcej  >

07
Czerwiec 2022

Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)

CALL FOR PAPERSPogranicze – zarówno w rozumieniu geograficznym i administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – jest szczególnego rodzaju obszarem doświadczania kontaktu z innym, odrębnym, obcym; przestrzenią koegzystencji, współpracy, ale i konfliktu. Pogranicze wskazuje na istnienie granicy – realnej bądź wyobrażonej, jednak zawsze wpływającej na tych, którzy żyją w jej pobliżu, bez względu na to, czy na co dzień granicę tę dostrzegają. Celem konferencji jest próba... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2022

Citizen-centric eGovernment in the European Union

The theme of the conference is the analysis of the implementation and functioning of e-government in Poland and in Europe, with a particular emphasis on the impact of digitalisationon public administration activities for citizens. The digital transformation of administration isseen as a response to the need to adapt public administration activities to the changing needs ofthe society.The ambition of the Organising Committee is to stimulate and initiate a scientific debateinvolving academics and ... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2022

XIII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego i Centrum Certyfikacji Jakości serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  XIII KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ.   Celem konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa, logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego. Szczegółowa tematyka konfer... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2022

Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie problematyką związaną z utrzymaniem terenów zieleni w mieście. Twórzmy zieleń miejską na miarę XXI wieku! Przestrzeń publiczna pozwala na kreowanie „miasta ogrodów”, integralnych, urządzonych terenów zielonych, ogrodów horyzontalnych, dachowych, także jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju inwestycji. Na naszej konferencji poruszana jest różnorodna tematyka, zorientowana na szerokie, multidyscyplinarne spojrzenie na zi... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

XXXIII Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” wraz z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”

Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączonej z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles Centrum Wrocław. Obrady poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w anestezjologii i intensywnej terapii.Ponadto dyskutować będziemy o sepsie i jej konsekwencjach. Sepsa jest najg... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

Architektura informacji z perspektywy UX

III edycja konferencji z cyklu "Architektura informacji jako dyscyplina akademicka" (AIDA) Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji uwzględniającego User Expierience (UX). Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także praktyków: przedstawicieli firm projektujących serwisy i systemy informacyjn... czytaj więcej  >

10
Czerwiec 2022

Szkolenie Negotiation Skills and Techniques z profesorem prawa i adwokatem z USA

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Negotiation Skills and Techniques”. Według prowadzącego, profesora Christophera Kelley’ego, “Każdy negocjuje. Negocjujemy by poprawić życie swoje i innych. Negocjujemy w życiu prywatnym i zawodowym. Nie każdy jednak negocjuje skutecznie. Brak odpowiedniej wiedzy oraz nieumiejętne negocjowanie naraża Cię na szereg zawodowych klęsk i niepowodzeń. Żaden profesjonalista – prawnik, manager czy przed... czytaj więcej  >

11
Czerwiec 2022

II OKN Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Szanowni Państwo!Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie". KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2022 o godzinie 9.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczb... czytaj więcej  >

20
Czerwiec 2022

EXPLORING THEATRE WITHIN LANDSCAPE - virtual working session

As an archeologist Christopher Tilley reminds us, „A landscape has ontological import because it is lived in and through, mediated, worked on and altered”. The scholar contends that landscapes are experienced in practice while performing various daily activities. The landscape is an intrinsic component of the theatre and everyday life of Wacław and Erdmute Sobaszek – artists and runners of the Węgajty Theatre. At the beginning of the 1980s they arrived in a small rural settlement of Wę... czytaj więcej  >

23
Czerwiec 2022

I Toruńskie Sympozjum Naukowe „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuInstytut Historii i Archiwistyki zapraszają do udziału w I Toruńskim Sympozjum Naukowym „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria” Egodokumenty czyli teksty, w których mówimy o sobie, wyrażamy siebie, ujawniamy swój świat wartości, swoje niepowtarzalne widzenie rzeczywistości, są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin badawczych: historyków, antropolog... czytaj więcej  >

23
Czerwiec 2022

Ethics By Design: Responsible Development Of Technology

Call for Papers: Ethics by Design: Responsible Development of TechnologyThe Łukasiewicz Research Network – Institute of Organisation and Management in Industry „ORGMASZ”Faculty of Philosophy, University of Warsaw  This call for papers is directed to established researchers connected with research and development fields, ethics, bioethics, philosophy and Horizon Europe programme. We also invite students and junior researchers that just start their work within selected fields and wish to p... czytaj więcej  >

24
Czerwiec 2022

II ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa z cyklu „Język i tożsamość”

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w drugiej ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Język i tożsamość”, która odbędzie się 24 czerwca 2022 r. w trybie zdalnym, na platformie Zoom.us. Pierwsza edycja konferencji, w 2019 roku, była poświęcona różnorodnym aspektom związków języka i tożsamości, ujmowanych w perspektywie socjolingwistycznej, analizy dyskursu, literaturoznawczej, kulturoznawcze... czytaj więcej  >

24
Czerwiec 2022

Mediation Skills & Strategies for Lawyers – kurs z prawnikiem reprezentującym rząd USA

Center For American Studies zaprasza do udziału w szkoleniu z adw. Antonio Camacho pod tytułem “Mediation Skills & Strategies for Lawyers”. Mediacja jest narzędziem pozwalającym uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu. Co powinni brać pod uwagę prawnicy zgadzający się na udział w mediacji? Czy mediator jest twoim przyjacielem czy wrogiem? Czego strona uczestnicząca mediacji może się nauczyć w jej toku? I przede wszystkim: jakie są najskuteczniejsze techniki i strategie ... czytaj więcej  >

25
Czerwiec 2022

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW (online) INSTYTUCJONALNE I PRZDSIĘBIORCZE FORMY WYPOCZYNKU W CZASIE WOLNYM OD PRACY W RAMACH TURYSTYKI NA WSI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS CoV-2

Organizatorzy:Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Public Relations (Polska)Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (Polska)Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Polska)Kyushu University (Japonia)Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie (Ukraina)Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (Polska)Uczelnia Łaza... czytaj więcej  >

26
Czerwiec 2022

Światowe Forum Miejskie

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UN-Habitat. WUF11 odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 roku w Katowicach pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. W trakcie konferencji będziemy rozmawiać na temat zrównoważonego rozwoju miast. Dzięki wydarzeniu będzie można wsłuchać się także w najważniejszy głos w debacie – głos mieszkańców miast. WUF odbywa się co dwa lata i gości ponad 2... czytaj więcej  >

29
Czerwiec 2022

XXII Conference of PhD Students and Young Scientists

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji: XXII Conference of PhD Students and Young Scientists, która odbędzie się w formie online w dniach 20 czerwca - 1 lipca 2022r. Konferencja organizowana jest przez doktorantów oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencja umożliwia młodym naukowcom z całego świata wymianę doświadczeń i myśli naukowo-technicznych. Panele tematyczne konferencji: ... czytaj więcej  >

30
Czerwiec 2022

3rd Workshop on Porous Media

Workshop on Porous Media jest konferencją cykliczną, odbywającą się co dwa lata w Olsztynie (z wyłączeniem roku 2020), organizowaną wspólnie przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tematyka konferencji obejmuje badania eksperymentalne, analityczne, statystyczne i symulacyjne, mikro-, mezo-, makro- oraz wieloskalowe, szeroko pojętych ośrodków porowatych lub... czytaj więcej  >

01
Lipiec 2022

XV Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

Serdecznie zapraszamy na XV Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2022 r. w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków (RzKMF) to cykliczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po dwuletniej przerwie spowodowanej przez epidemię Covid-19 pragniemy wznowić niniejsze wydarzenie biorąc pod uwagę fakt, iż jego uczestnicy, tj. studenci ostatnich lat studi... czytaj więcej  >

01
Lipiec 2022

Nabór tekstów do monografii naukowej pt. “Prawo i polityka UE"

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom I) [“Law and Politics of the European Union” (Volume I)]. Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce prawa i polityki Unii Europejskiej. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach. TEMATYKA MONOGRAFII ... czytaj więcej  >

02
Lipiec 2022

2nd International Conference titled "Contemporary Problems of Law & Economics"

Ladies and Gentlemen, The Center For American Studies along with the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań is honored to invite you to take part in the 2nd International Conference titled "Contemporary Problems of Law & Economics".... czytaj więcej  >

03
Lipiec 2022

Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy 2022

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy. Szkoła letnia jest wyjątkowym w skali całej Europy wydarzeniem w toku którego poznasz prawne, polityczne i ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, rozwiniesz swoje kompetencje językowe oraz poznasz ludzi z całego świata w niezapomnianej atmosferze międzynarodowej wymiany doświadczeń! Szkoła letnia odbęd... czytaj więcej  >

03
Lipiec 2022

Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics &International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy. Szkoła letnia jest wyjątkowym w skali całej Europy wydarzeniem w toku którego poznasz prawne, polityczne i ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, rozwiniesz swoje kompetencje językowe oraz poznasz ludzi z całego świata w niezapomnianej atmosferze międzynarodowej wymiany doświadczeń! Szkoła letnia odbęd... czytaj więcej  >

06
Lipiec 2022

Poznańska Szkoła Radiologii- USG, RTG, TK, MR, AI

PSR skierowane jest do studentów kierunków medycznych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i nieść pomoc pacjentom. W programie znajdują się wykłady oraz warsztaty z USG, RTG, TK, MR oraz SI. To będzie wyjątkowe lato! W te wakacje w Poznaniu zaprezentujesz swoją pracę naukową, poznasz sztuczną inteligencję, wcielisz się w rolę prawdziwego radiologa. Poznasz tajniki USG, RTG, TK, MR… ale przede wszystkim poznasz wyjątkowych ludzi, którzy również chcą spędzać cz... czytaj więcej  >

09
Lipiec 2022

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".

Szanowni Państwo! Center For American Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".... czytaj więcej  >

12
Lipiec 2022

Sympozjum „Wizualizacje w nauce“

Tematem sympozjum jest rola wizualizacji w szeroko ujmowanej nauce. A więc zarówno w prezentowaniu rezultatów, jak w samych praktykach badawczych; w wyjaśnianiu, modelowaniu, komunikowaniu, ale i w nauczaniu. Skąd akurat taki pomysł na najnowszą i (tymczasem) polskojęzyczną edycję naszego sympozjum?Dominacja wizualności w nauce oraz wzroku wśród ludzkich form percepcji to opinia i oklepana, i nieoczywista. Dzięki studiom nad nauką i techniką przyswoiliśmy sobie wizję „myślen... czytaj więcej  >

25
Lipiec 2022

WĘGAJTY JAKO CZASOWNIK? krajobrazy ‧ społeczności ‧ pogranicza / WĘGAJTY AS A VERB? landscapes ‧ communities ‧ borderlands

English version belowTrwająca cztery dekady praca teatralna w Węgajtach, prowadzona od 1986 roku w utworzonym przez Erdmute i Wacława Sobaszków oraz Małgorzatę i Wolfganga Niklausów Teatrze Wiejskim „Węgajty” (obecnie Teatr Węgajty), stanowi dla nas impuls do podjęcia rozważań na temat tego ważnego polskiego „Teatru-Kultury” (Barba 2003). Inspiracje dla rozważań pochodzą przede wszystkim z tekstów Tima Ingolda, w szczególności z „Człowieczyć” to czasownik (Ingold... czytaj więcej  >

30
Lipiec 2022

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat"

Szanowni Państwo! Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat". KIEDYKonferencja odbędzie się w sobotę 30 lipca 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby pr... czytaj więcej  >

06
Sierpień 2022

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".

Szanowni Państwo! Center For European & European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".... czytaj więcej  >

13
Sierpień 2022

International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”

The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the International Conference titled „Constitutions and Constitutional Law in the World”.... czytaj więcej  >

02
Wrzesień 2022

ХV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Konferencja odbędzie się w dniu 2 września 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikat... czytaj więcej  >

08
Wrzesień 2022

XXVI Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej

Szanowni Państwo,w imieniu Pana Profesora Zbigniewa Kojsa, Pana Dr hab. Huberta Wolskiego oraz Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Naukowej Postępy w Ginekologii Onkologicznej, która odbędzie się w dniach 08-09 września 2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.Głównym celem Konferencji jest szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów czy genetyków poprzez ich ak... czytaj więcej  >

10
Wrzesień 2022

Nabór tekstów do monografii naukowej pt. Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne (Tom I) / Human Rights Around the World: Social, Political, Historical, and Legal Aspects (Volume I)

Wydawnictwo Naukowe Center For American Studies Publishing Press zaprasza studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki do zgłaszania tekstów do recenzowanej monografii naukowej pt. “Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i prawne”.  Celem monografii jest przedstawienie współczesnych i historycznych wymiarów funkcjonowania praw człowieka w dowolnie wybranych przez Autorów państwach świata. Nabór skierowany jest do wszystkich za... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję