Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-10-23 - 2010-10-26

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS Oddział Gliwicko-Opolski

Opis wydarzenia

Międzynarodowe (początkowo – Ogólnopolskie) Warsztaty Doktoranckie OWD są organizowane corocznie od 1999r. Od samego początku objęte są patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki z całej Polski. W 2002r. zostały dodatkowo objęte patronatem prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia Institution of Engineering and Technology IET w Londynie (dawniej IEE), które jest również fundatorem nagrody IET Best Paper Award (w wysokości 200 funtów brytyjskich). W 2006 roku ufundowane zostały dodatkowe nagrody: IEEE-ED Distinguished Paper Award, Nagroda Dziekana Wydz. Elektrycznego Pol.Śl., Nagroda Dziekana Wydz. Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol.Śl., Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Wyróżnione referaty są publikowane w Wiadomościach Elektrotechnicznych i czasopiśmie Pomiary, Automatyka, Kontrola. Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana na stronie WWW IET w Londynie oraz w Biuletynie Polskiej Akademii Nauk. Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie są objęte patronatem medialnym Wiadomości Elektrotechnicznych. W Warsztatach uczestniczą doktoranci praktycznie ze wszystkich publicznych wyższych uczelni technicznych w Polsce (przeciętnie ok. 20 uczelni), a ostatnio – również przedstawiciele najlepszych szkół niepublicznych. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących krajów oraz liczba doktorantów z zagranicy. W ciągu ostatnich 8 lat kolejno dołączyły uczelnie z Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Słowenii, Niemiec, Chorwacji, Bułgarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Macedonii. Z Warsztatami jest również związana CEEPUS Summer School (program międzynarodowy Central European Exchange Program for University Studies z siedzibą w Wiedniu), która rozpoczyna się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i której dopełnienie stanowią właśnie Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. CELE Zasadniczym celem jest pomoc w realizacji pracy doktorskiej (w odniesieniu do doktoratów otwartych) oraz pomoc w wyszukaniu atrakcyjnej tematyki badawczej (przy doktoratach nie otwartych). Doktoranci doskonalą warsztat badawczy, sztukę prezentacji prac naukowych w formie pisemnej i ustnej oraz umiejętności dyskusji. Ponadto – poszerzają swoją wiedzę związaną z pracą doktorską i uzyskują dodatkowo szeroką wiedzę interdyscyplinarną. Część przedstawianych prac doktorskich jest realizowana w ramach projektów badawczych Rady Nauki (dawny KBN). Drugim bardzo ważnym celem Warsztatów jest integracja młodego środowiska naukowego w Europie Centralnej.

Opłaty za uczestnictwo:

999 zł

Strona internetowa:

www.mechatronika.polsl.pl/owd/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję