WIRTUALIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO W CZASACH PANDEMII

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-12-17 - 2020-12-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Ulica i numer: ul. Willowa 2
Miasto i kod: 43-309 Bielsko-Biała,

Organizator

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Opis wydarzenia

Zbiorowe doświadczenie rozpadu norm spajających systemy społeczne i związane z nim poczucie niepewności oraz bezcelowości zwyczajowych praktyk życiowych określane jest mianem anomii. Zwykle wynika ona z gwałtownych zmian społecznych, jest skutkiem wojen, konfliktów czy też kryzysów społeczno-gospodarczych prowadzących do załamania ładu społecznego. Rok 2020 zapamiętamy najprawdopodobniej jako okres rozbicia tego ładu przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Zapewne długo jeszcze będą też dyskutowane działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe i rządy poszczególnych państw mające na celu ochronę ludności, a w późniejszym etapie ograniczenie skutków lockdownu, zwłaszcza tych związanych z będącym jego skutkiem kryzysem gospodarczym. Ogłoszenie stanu pandemii spowodowało zamknięcie lub ograniczenie działania kolejnych systemów i podsystemów życia gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego. Narodowa kwarantanna, jako bezprecedensowe doświadczenie w historii nowożytnej, spowodowała między innymi przyspieszoną wirtualizację życia we wszystkich jego obszarach. Energia społeczna została skierowana na przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni Internetu i objęła kolejno: 1. System szkolnictwa wyższego i oświaty. Placówki edukacyjne w perspektywie zaledwie tygodnia przekształciły swoją działalność organizując kształcenie zdalne. Nauczyciele, studenci i uczniowie zderzyli się z koniecznością samodzielnego nabywania kompetencji i umiejętności umożliwiających odbiór i przekazywanie wiedzy w warunkach kontaktu zapośredniczonego. Pojawił się również problem wykluczenia uczniów/studentów z procesu nauczania, z powodu braku swobodnego dostępu do komputera i Internetu. 2. Działalność sektorów kulturalnych. Początkowo przestrzeń Internetu wypełniła kultura wyższa, biblioteki, muzea, opery i filharmonie rozpoczęły udostępnianie dóbr kultury wyższej szerokiemu gronu odbiorców. Z czasem pojawiła się różnorodna oferta koncertów przeznaczonych dla różnych publiczności. Szereg inicjatyw miało charakter charytatywny, podnoszący na duchu grupy zawodowe narażone na zakażenie: służby medyczne, służby mundurowe, personel sprzątający w szpitalach. Równocześnie w wielu przypadkach ludzie pracujący w sektorze kultury zostali dotknięci utratą źródeł dochodów. 3. Ochronę zdrowia i polityki publiczne. Rozwinęła się dynamicznie telemedycyna, co wynikało często z obaw pacjentów przed korzystaniem z placówek usług zdrowotnych i przypadkowym zakażeniem. Reorganizacji uległy priorytety związane z opracowaniem nowych założeń budżetowych i programów wsparcia wybranych grup. Jako elementy zarządzania w kryzysie pojawiły się nowe narracje medialne. Obserwowalne stały się wydarzenia dowartościowujące pracę personelu medycznego. Bardzo licznie pojawiły się rozmaite przejawy solidarności społecznej: oddolne działania prospołeczne, akcje charytatywne, zbiórki publiczne. Do przestrzeni wirtualnej zaczęły przenosić się działalności oparte wcześniej na bezpośrednim kontakcie z klientami, takie jak terapia psychologiczna, szkolenia i doradztwo specjalistyczne, coaching i inne. 4. Działalność gospodarczą i przedsiębiorczość. Prowadzenie działalności gospodarczej zostało na pewien okres czasu uniemożliwione, turystyka i rekreacja, a także działalność produkcyjna zostały zamknięte. Wstrzymanie globalnych łańcuchów dostaw uniemożliwiło w wielu sektorach produkcję, ucierpiały firmy z rozwiniętej w Polsce branży logistycznej. Pandemia uderzyła również bardzo mocno w sektor kreatywny, artyści i twórcy kultury z dnia na dzień zostali pozbawieni dochodów. Odporne na pandemię okazały się być działalności wykorzystujące nowoczesne technologie. Doświadczenie kwarantanny wyzwoliło pokłady kreatywności, pracownicy rozmaitych sektorów, właściciele firm w różny sposób wykorzystali posiadane zasoby w czasie kryzysu. Jednym z istotniejszych elementów okresu pandemii stało się uelastycznienie pewnych form aktywności zawodowej. Praca zdalna uwidoczniła również podziały społeczne. Pandemia stała się kolejnym powodem do zadawania pytań o liberalny kapitalizm i jego przyszłość. Nadszarpnięta została narracja o nieustannym wzroście, pojawiły się przypuszczenia dotyczące zmiany konsumpcyjnych przyzwyczajeń, a także wizja globalnego kryzysu, z którego społeczeństwa będą wychodzić przez kolejne lata. Przyczyniła się ona również do pogłębiania się różnic między najbogatszymi i najbiedniejszymi. 5. Praktykę życia codziennego. W czasach pandemii wytworzyły się indywidualne strategie adaptacyjne oraz sposoby organizacji życia rodzinnego i towarzyskiego. Konsekwencją kwarantanny stało się przekształcenie przestrzeni prywatnych w publiczne. Domy i mieszkania stały się miejscem przenikania się pracy z życiem prywatnym i intymnym. W konsekwencji to, co prywatne, nabrało innego znaczenia i charakteru. W szerszym kontekście kwarantanna wyzwoliła ogromną energię społeczną, ukazała także ogromny potencjał adaptacyjny społeczeństwa. Z drugiej strony spowodowała rozszerzenie zasięgu wykluczenia społecznego, milczące procedury i praktyki pogłębiające nierówności społeczne wynikające z sytuacji materialnej lub zamieszkiwania w obszarach peryferyjnych. 6. Działalność związaną z kultem religijnym. Do przestrzeni Internetu przeniesione zostało sacrum, działalność duszpasterska, praktyki religijne i wirtualne wspólnoty. Zintensyfikowano spotkania wspólnot religijnych organizowane poprzez media społecznościowe, parafie rzymskokatolickie i prawosławne wprowadziły modlitwy on-line, rozpoczęto na masową skalę transmisję mszy świętych, ślubów czy pogrzebów. Zwiększyła się liczba porad duszpasterskich i błogosławieństw udzielanych wiernym z wykorzystaniem sakraliów. Doświadczenie związane z pandemią zostanie z nami z całą pewnością na dłużej. Będzie stanowiło podstawę dyskusji i badań. Istotne wydaje się również to, jak sobie z nim poradzimy. Czy stanie się ono początkiem nowego ładu? Czy może po krótkim okresie przestoju wrócimy do naszego dawnego życia? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w dyskusje nad tytułowymi kwestiami, prezentacji wyników badań naukowych i podzielenia się obserwacjami praktyk organizacyjnych życia w czasach pandemii. 

Opłaty za uczestnictwo:

150 zł

Strona internetowa:

http://konferencjamedia.ath.bielsko.pl/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję