36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-12-07 - 2020-12-08

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - Audytorium im. Prof. W. Danka oraz online.
Ulica i numer: Podchorążych 2
Miasto i kod: Kraków, 30-084

Organizator

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej; Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polska Akademia Nauk - Oddział w Krak

Opis wydarzenia

Cele Konferencji:
Celem 36. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skalę krajową i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2020 r. szczególny nacisk w dyskusji położony będzie na problematykę przemian strukturalnych przemysłu i usług.

Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:
- pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
- doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
- przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
- doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów  ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;
- przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
- wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

Opłata zależna od uczestnictwa stacjonarnego lub online, oraz od uczestnictwa z referatem lub bez referatu.

Strona internetowa:

http://www.przemysl.up.krakow.pl/

36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję