POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-12-01 - 2020-12-01

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Humanistyczny UJK
Ulica i numer: Uniwersytecka 17
Miasto i kod: 25-406 Kielce

Organizator

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

Opis wydarzenia

Przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko, licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe:

jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego?

jakie przeobrażenia zachodzą w poszczególnych sektorach medialnych, tj. prasie, radiu, telewizji?

jak zmienia się oferta medialna pod wpływem mediów społecznościowych?

czy media potrzebują pomocy państwa?

jak należy budować nowoczesną przestrzeń komunikacji i informacji?

jak chronić różnorodność mediów, niezależność dziennikarską, walczyć z cenzurą?

jak przeciwdziałać licencjonowaniu mediów, ograniczaniu dostępności do zawodu dziennikarza?

jak wspierać wydawców i nadawców w walce z „nieformalną wymianą treści” (piractwem), „pasożytnictwem materiałów prasowych”, tj. kopiowaniem materiałów prasowych online oraz wykorzystywaniem ich bez licencji i bez upoważnienia?

rola mediów w sytuacjach kryzysowych, np. sytuacja epidemiczna.

Mamy nadzieję, że dzięki szerokiemu spojrzeniu na przeobrażenia zachodzące w obrębie polskiego systemu medialnego stanie się on po raz kolejny ciekawym przedmiotem refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też politologów, językoznawców, kulturoznawców, socjologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Jak zwykle zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.

Opłaty za uczestnictwo:

300

Strona internetowa:

kdiks.ujk.edu.pl/konferencja2020/

POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję