Seminarium - Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2019-05-16 - 2019-05-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: ul. Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Obserwowane obecnie skutki zmian klimatu, takie jak wysokie temperatury z okresami bezopadowymi, fale upałów, intensywne opady, burze i silny wiatr oraz okresy bezwietrzne szczególnie silnie wpływają na infrastrukturę i mieszkańców miast.

Dlatego tak ważne jest utrzymanie w miastach ekosystemów wodnych i związanych z wodami, a także wykorzystanie możliwości ich wprowadzania w formie przestrzeni publicznych. Te ekosystemy – cieki wodne, zbiorniki wodne i tereny podmokłe wpływają na obniżenie temperatury, zwiększenie wilgotności i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zwiększają infiltrację i retencję wody. Pełnią wiele funkcji społecznych (kąpieliska, łowiska, miejsca rekreacji i odpoczynku), jednak szczególnie istotna jest ich rola dla ochrony przyrody i bioróżnorodności. Dla mieszkańców stanowią elementy podnoszące atrakcyjność i estetykę miasta oraz dają możliwość wypoczynku i rekreacji bez potrzeby jego opuszczania.

Naturalny sposób łagodzenia skutków zmian klimatu w miastach można oprzeć na budowaniu i odbudowywaniu ekosystemów. Dobór preferowanych ekosystemów powinien być oparty na ocenie oczekiwanych skutków łagodzenia zmian klimatycznych. Wykorzystanie w tym celu szacowania wartości usług ekosystemowych powinno pozwolić na optymalizację tego procesu oraz uwzględnienie dostarczania określonych usług, a nawet wykorzystywanie w tym celu mechanizmów rynkowych (jak płatności za usługi ekosystemów).

Samorządy miast starają się wprowadzać regulacje i rozwiązania zmierzające do poprawy modelu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, jednak ciągle w zbyt małym stopniu korzystają z kompleksowych rozwiązań, służących do retencji wód deszczowych w miejscu powstania, zwiększających ich odparowanie i infiltrację do gruntu, a szczególnie umożliwiające ich ponowne ich wykorzystanie.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woźnica – Uniwersytet Śląski, Wanda Jarosz – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opłaty za uczestnictwo:

0 PLN, bezpłatne

Strona internetowa:

https://ietu.pl/zaproszenie-seminarium-ietu-16-05-2019-2-2/

Seminarium - Rola ekosystemów wodnych w łagodzeniu skutków zmian klimatu
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję