Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2018-09-18 - 2018-07-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Muzeum Armii Krajowej
Ulica i numer: ul. Wita Stwosza 12
Miasto i kod: Kraków 31-511

Organizator

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców. Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy.
Komisja Europejska zaproponowała w 2015 r. wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ (KOM(2015) 614), a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ (KOM(2018) 29). W wielu krajach, w tym w Polsce,
opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich  wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupi się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych. Nawiązują do tego planowane sesje tematyczne:

Dzień 1 - Racjonalne wykorzystanie surowców, w tym krytycznych
· Sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy
· Modele i wskaźniki oraz dostęp do zasobów surowców krytycznych i gospodarka nimi
· Racjonalne zarządzanie zasobami wody i gospodarka ściekami w świetle GOZ
· Rola energii i surowców w rozwoju GOZ
· Surowce z odpadów – przykłady
Dzień 2 - Gospodarka obiegowa - metody i dobre praktyki
· Symbioza przemysłowa - w tym projekt SYMBI
· Innowacje w GOZ
· Instrumenty wspierające GOZ
· Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ
· Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów,
· Edukacja ekologiczna
Udział w konferencji jest bezpłatny!

Prosimy o przesyłanie propozycji referatów, które będą prezentowane na sesji plenarnej lub posterowej – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne – prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.
Ważne daty:
· Przesłanie streszczeń 25.07.2018
· Akceptacja referatów 31.07.2018
· Przedłożenie pełnego tekstu 10.09.2018
Referaty będą drukowane w publikacjach pokonferencyjnych – 2 książki. Wybrane prace mogą być rekomendowane do czasopism: Acta Innovations, Rudy i Metale Nieżelazne, Energy Policy Journal, Mineral Economics (Springer), Czasopismo Techniczne KTT i innych.
Tylko wygłoszone referaty będą publikowane.

Opłaty za uczestnictwo:

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje: materiały konferencyjne (streszczenia), przerwy kawowe, obiadowe, uroczystą kolację.

Strona internetowa:

http://konferencja-pan.pl/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję