Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa '2018 "Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów" (ICBT '2018)

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2018-10-23 - 2018-10-26

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo
Ulica i numer: Wrzosowa 28a
Miasto i kod: 43-370 Szczyrk

Organizator

Politechnika Śląska Insytut Maszyn i Urządeń Energetycznych Zakład Kotłów i Wytwornic Pary ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej przy współudziale RAFAKO SA, Sumitomo SHI FW Energia Polska i Urzędu Dozoru Technicznego mają zaszczyt zaprosić na Konferencję:
13th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON BOILER TECHNOLOGY. POLAND ’2018
MIĘDZYNARODOWA XIII KONFERENCJA KOTŁOWA ’2018
„AKTUALNE PROBLEMY BUDOWY I EKSPLOATACJI KOTŁÓW”

Ta cykliczna konferencja, organizowana od 54 lat w cyklu 4-letnim, jest wg specjalistów uznawana za jedną z największych tematycznych konferencji kotłowych na świecie. Od ostatniej 12th ICBT Poland ’2014 minął standardowy okres czterech lat, przez który narosły problemy konieczności wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, wynalazków, materiałów i wyników badań doświadczalnych. Czas więc zebrać się znów, aby przedyskutować problemy, ocenić i wdrożyć współczesne osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych kotłów oraz kotłowych urządzeń pomocniczych, wymienić doświadczenia eksploatacyjne, a także wybrać optymalne kierunki nowych inwestycji i modernizacji. Źródłem szczególnych wyzwań jest wejście w życie Dyrektywy IED wraz z konkluzjami BAT.

Sytuacja geograficzna, ekonomiczna i logistyczna naszego kraju jest główną przesłanką do wykorzystywania paliw kopalnych – węgla kamiennego i brunatnego – do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Według różnych źródeł światowe zasoby węgla wystarczą jeszcze na 80-100 lat, dużo gorsze są prognozy dotyczące ropy naftowej i gazu ziemnego. Korzystanie z węgla nie jest jednak obecnie łatwe w realiach energetyki światowej, z uwagi na konieczność ograniczenia emisji gazowych, pyłowych, efektu cieplarnianego i ogólnie pojętej ochrony środowiska naturalnego. Musimy zatem paliwa te spalać z maksymalną sprawnością, przy minimalnej emisji substancji uciążliwych dla środowiska. Przynosi to coraz trudniejsze wyzwania techniczne i logistyczne.

Przy braku rzek o wysokich przepływach i spadkach wód, małym potencjale energii wiatru i słońca i niewielkich zasobach gazu ziemnego, jesteśmy zmuszeni, póki co, spalać węgiel. Jedyną rozsądną alternatywą jest prawdopodobnie budowa elektrowni jądrowej, ale to odległa przyszłość.

Polska energetyka konwencjonalna oparta na węglu jest obecnie jedną z nowocześniejszych w świecie. Wejście do eksploatacji dużych bloków węglowych o mocy: 1×1000 MW, 2×900 MW, 1×910 MW, największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym, bloki z kotłami z paleniskiem fluidalnym, stawia polską energetykę w czołówce użytkowników kotłów węglowych.

Starsze bloki klasy 200 MW przynajmniej przez 10 – 20 lat będą pełniły ważną rolę w naszym systemie energetycznym. Konieczna jest jednak ich modernizacja i przystosowanie do wyzwań rynku energii oraz współpracy z OZE. Rodzi to szereg problemów wartych dyskusji na forum Konferencji.

W początkach roku 2019 przypada historyczna rocznica 70-lecia funkcjonowania Fabryki Kotłów w Raciborzu, w dobie obecnej – nowoczesnej fabryki RAFAKO SA. W 2009 roku, w czasie jubileuszu 60 -lecia RAFAKO, decyzją Rady N-P Konferencji Kotłowej nadano Fabryce Tytuł Honorowy Castellum Energeticae Poloniae.

W kolejnych historycznych spotkaniach ze smutkiem stwierdzamy, że stare pokolenie energetyków obejmujące naukowców, projektantów, budowniczych El. Kozienice, Jaworzno III, Rybnik, Łaziska, Dolna Odra, Bełchatów, Turów, Opole i wielu innych odchodzi na zasłużony odpoczynek. Odchodzą Miles Energeticae, taki jest porządek rzeczy, a Brać energetyczna wspomina ich z wdzięcznością i szacunkiem. Cieszymy się, że ster przejmuje nowe pokolenie świetnie wykształconych specjalistów – absolwentów polskich uczelni technicznych.

Mamy swój znaczący udział w kształtowaniu naukowym, technicznym, a także moralnym młodych inżynierów, gdyż naszym obowiązkiem jest przekazywać wiedzę oraz tradycje kolejnym pokoleniom. Poprzez to tworzymy lepsze jutro, wdrażamy najnowsze technologie dla rozwoju rodzimej polskiej energetyki, jako gałęzi przemysłu prężnie funkcjonującej w zjednoczonej Europie.

Dla porządku informujemy Państwa, że z myślą o głębokiej integracji Braci energetycznej, do cyklu konferencji ICBT Poland włączyliśmy Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „Modernizacja Kotłów Rusztowych”, organizowaną w cyklu 2-letnim. Ostatnia konferencja nt. kotłów rusztowych odbyła się w Szczyrku w październiku 2017 roku i zgromadziła 275 uczestników, którzy wysłuchali 44 referaty naukowo-techniczne.

Międzynarodowa Konferencja Kotłowa tradycyjnie skupia liczne grono specjalistów z wielu firm i krajów. W ostatniej 12th ICBT Poland ‘2014 wzięło udział 538 uczestników z 156 firm. Wygłoszono 102 referaty i komunikaty naukowo-techniczne. Artykuły o najwyższych walorach naukowych i technicznych zostały opublikowane w czasopismach Energy (Elsevier) i Chemical and Process Engineering (De Gruyter). Przewiduje się, dla podniesienia rangi 13th ICBT Poland ‘2018 tę samą procedurę oraz wydanie najlepszych artykułów w E3S Web of Conferences oraz w innych renomowanych czasopismach naukowych. Wszystkie referaty zgłoszone na Konferencję będą recenzowane.

W ramach Konferencji organizowana będzie wystawa problemowa i 3 Sesje Informacji Naukowo-Technicznej, w których jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmy i osiągnięcia technologiczne.

Materiały konferencyjne, dla każdego uczestnika, ujęte będą w pełnym wymiarze i kolorze na nośnikach elektronicznych, a ich kompendium będzie wydane w wersji książkowej. W obu wersjach emisji istnieje możliwość załączenia materiałów reklamowych dostarczonych przez firmy.

TEMATYKA KONFERENCJI:

KIERUNKI ROZWOJU KOTŁÓW I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

 • kotły na parametry nadkrytyczne,
 • kotły konwencjonalne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
 • kotły z paleniskiem rusztowym i fluidalnym, kotły odzyskowe,
 • kotły do spalania biomasy, biogazu i odpadów,
 • pierwotne i wtórne metody redukcji NOx,
 • młyny węglowe i instalacje młynowe,
 • urządzenia pomocnicze kotłów, urządzenia ochrony środowiska,
 • modernizacja i rewitalizacja urządzeń kotłowych,
 • nowe systemy spalania, spalanie tlenowe, ogr. emisji CO,
 • materiały kotłowe.

PROBLEMY EKSPLOATACJI KOTŁÓW I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

 • praca w stanach nieustalonych,
 • problemy sprawności, elastyczności i niezawodności,
 • diagnostyka materiałowa i ocena zużycia elementów,
 • metody kontroli i usprawnienia eksploatacji,
 • problemy erozji, korozji i zanieczyszczeń pow. ogrzewalnych,
 • spalanie i współspalanie paliw alternatywnych,
 • systemy sterowania i regulacji,
 • regulacje prawne w zakresie emisji substancji szkodliwych.

PRZYSZŁOŚĆ KOTŁÓW I KONWENCJONALNEJ ENERGETYKI

 • praca w warunkach współpracy z OZE i blokami jądrowymi,
 • spalanie paliw importowanych,
 • kierunki inwestycji w energetyce do 2050.

Opłaty za uczestnictwo:

1550-2050 PLN (w zależności od pokoju) + możliwość REKLAMY firmy

Strona internetowa:

www.icbt.polsl.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję