Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2017-12-14 - 2017-12-14

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: ul. Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Prowadzący: Jacek Borgulat, IETU

Lasy beskidzkie należą aktualnie do najbardziej zagrożonych. Przyczyną obecnej sytuacji jest zmiana w wyniku XIX wiecznej gospodarki leśnej naturalnych zespołów buczyny karpackiej na niestabilne monokultury świerkowe nieznanego pochodzenia. Znaczący wpływ na kondycję zdrowotną drzewostanów beskidzkich miało również wieloletnie oddziaływanie emisji z pobliskich okręgów przemysłowych, toteż naturalne fragmenty buczyny karpackiej zachowały się jedynie w rezerwatach przyrody tj., Oszast czy Śrubita. Prowadzona od wielu lat przebudowa powoli zmienia charakter i kondycję beskidzkich lasów, o czym świadczą pojawiające się odnowienia naturalne świerka, buka i jodły.

Badania witalności jodły prowadzone są ze względu na wycofywanie się gatunku z lasów Polski i całej Europy, słabe i bardzo słabe rezultaty reintrodukcji gatunku oraz bardzo duże straty w młodnikach jodłowych nasadzeń i samosiewów w różnych typach lasów, gleb i warunkach siedliskowych. Wobec powyższego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach realizowany jest projekt: Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim (projekt finansowany jest przez WFOŚiGW w Katowicach), którego głównym celem  jest ocena kondycji jodły pospolitej na wspomnianym terenie w oparciu o badania wieloletnie oraz wytypowanie optymalnych miejsc do jej hodowli. Na seminarium zostanie przedstawiony zakres prowadzonych prac. Na przykładzie wybranych metod badawczych realizowanych przez IETU omówiona zostanie specyfika prowadzenia badań  terenowych w trudnym terenie jakim są lasy górskie. 

Projekt Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wskazaniem właściwych terenów do jej hodowli w Beskidzie Śląskim i Żywieckim realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Stowarzyszenie „Siedliska Naturowe”.

Opłaty za uczestnictwo:

0 PLN

Strona internetowa:

https://ietu.pl/zapraszamy-na-seminarium-ietu-14-12-2017-2/

Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję