Konferencja edukacyjna

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-09-06 - 2010-09-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław, Wydział Piłkarstw

Opis wydarzenia

Konferencja edukacyjna nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji piłkarskiej w Polsce” Komunikat numer 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki Nożnej zapraszają na konferencję edukacyjną pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji piłkarskiej w Polsce.” Konferencja odbędzie w dniach 06-07 września 2010 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Patronat nad imprezą objął rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz oraz Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Lato. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty. Cele konferencji Poszerzenie kompetencji zawodowych trenerów, instruktorów i nauczycieli prowadzących kształcenie dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji piłkarskiej. Prezentacja wyników badań naukowych stanowiących podstawę nowoczesnych rozwiązań metodycznych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez piłkę nożną. Organizatorzy - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Katedra Zespołowych Gier Sportowych - Polski Związek Piłki Nożnej – Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego Komitet Naukowy Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Naglak AWF Wrocław prof. dr hab. Jan Chmura AWF Wrocław prof. dr hab. Władimir Ljach AWF Kraków dr hab.prof. nadzw. Wojciech Przybylski AWFiS Gdańsk dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło AWF Wrocław dr hab. prof. nadzw. Józef Bergier PSW Biała Podlaska dr hab. prof. nadzw. Aleksander Stuła Politechnika Opolska dr hab. prof. nadzw. Andrzej Rokita AWF Wrocław dr hab. Henryk Duda AWF Kraków dr hab. prof. nadzw. Andrzej Szwarc AWFiS Gdańsk dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński AWFiS Gdańsk dr Władysław Szyngiera AWF Katowice Komitet honorowy prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz J.M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Grzegorz Lato Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dr hab. prof. nadzw. Andrzej Rokita Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego AWF Wrocław mgr Antoni Piechniczek Vice Prezes PZPN do spraw szkolenia mgr Mirosław Wrzesiński Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN dr Dariusz Śledziewski Przewodniczący Wydziału Szkolenia PZPN mgr Tomasz Zabielski Przewodniczący Zespołu ds. Uczniowskich Klubów Sportowych Komitet Organizacyjny Przewodniczący: Dr Jarosław Nosal Sekretarz konferencji: Mgr Agnieszka Wójcik Członkowie: dr Andrzej Dudkowski, dr Tadeusz Rzepa, dr Józef Wołyniec, dr Maciej Majorowski, dr Krzysztof Kałużny, dr Marek Popowczak, mgr Ireneusz Cichy, Mgr Karolina Naglak, mgr Dariusz Mroczek, Marcin Krawczyk, Paweł Chmura. Termin i miejsce konferencji Konferencja planowana jest w dniach 06-07 września 2010 roku w obiektach AWF Wrocław. Przewiduje się uczestnictwo czynne i bierne. Planowane są: sesja plenarna, obrady w sekcjach naukowo - dydaktycznych, sesja plakatowa oraz warsztaty praktyczne. Formy prezentacji W trakcie konferencji przewiduje się następujące formy prezentacji: referaty wiodące (20 min), doniesienia uczestników (10 min), plakaty (postery), warsztaty praktyczne (czas prezentacji dostosowany do potrzeb prowadzącego). Organizatorzy zapewnią rzutniki multimedialne wraz z komputerami PC oraz rzutniki pisma, a także na życzenie uczestników inne środki audiowizualne. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w hali gier sportowych lub na boisku piłkarskim, znajdującymi się na terenie AWF Wrocław. Wydawnictwo konferencyjne Kwalifikacji doniesień do prezentacji i artykułów do druku będzie dokonywał Komitet Naukowy. Terminarz wydawniczy Zgłoszenia udziału w konferencji: do dnia 30.06.2010 roku Przesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim: do 30.06.2010 roku Dostarczenie materiałów do publikacji: do 07.09.2010 roku Publikacje według kwalifikacji komitetu naukowego mogą być wydane w : - Rozprawach Naukowych AWF Wrocław – 2 pkt - Human Movement – 4 pkt - Antropomotoryce – 4 pkt Zgłoszenie uczestnictwa Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2010 roku, według załączonego wzoru drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wojcik@awf.wroc.pl lub pocztą na adres: Katedra Zespołowych Gier Sportowych, 51 – 617 Wrocław ul. Witelona 25a tel. fax. (071) 3473104, (071) 3473195 Koszty konferencji, terminy płatności Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, wpłatę należy dokonać do 30 czerwca 2010 roku na konto: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J Paderewskiego 35 Nr konta bankowego: 42 1060 0076 0000 3210 0014 7743 Z DOPISKIEM „4407 KONFERENCJA PIŁKA NOŻNA WRZESIEŃ 2010” Po 30 czerwca 2010 roku opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wydawnictwo pokonferencyjne, pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie. Istnieje możliwość rezygnacji z zakwaterowania - opłata konferencyjna zostaje pomniejszona o 150zł. PROGRAM KONFERENCJI EDUKACYJNEJ 06.09.2010 Poniedziałek 08.00 – 09.45 Rejestracja uczestników – Akademia Wychowania Fizycznego,  Al. J.I. Paderewskiego 35, BUDYNEK P-4, parter, hol. 10.00 – Uroczyste otwarcie konferencji – sala 2/8, pawilon P4 SESJA PLENARNA 10.10 – 13.00 - sala 2/8, pawilon P4, Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Chmura, prof. dr hab. Zbigniew Naglak 10.10 – 10.30 prof. dr hab. Zbigniew Naglak „Perspektywiczne kształcenie ucznia – sportowca przygotowywanego do gry w piłkę nożną”. 10.30 – 10.40 dyskusja 10.40 – 11.00 dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło „Emocjonalne i motywacyjne czynniki kształcenia młodego piłkarza”. 11.00 – 11.10 dyskusja 11.10 – 11.30 prof. dr hab. Jan Chmura „Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży specjalizującej się w grze w piłkę nożną.” 11.30 – 11.40 dyskusja 11.40 – 12.00 przerwa na kawę hol P-4 12.00 – 12.20 dr hab. Henryk Duda „Intelektualizacja jako czynnik sprawczy mistrzowskiej umiejętności gry w piłkę nożną” 12.20 – 12.30 dyskusja 12.30 – 12.50 dr Jarosław Nosal „System szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce – założenia organizacyjne i merytoryczne.” 12.50 – 13.00 dyskusja 13.00 – 14.30 obiad WARSZTATY PRAKTYCZNE 15.00 – 19.45 – hala sportowa lub boisko AWF Wrocław, Przewodniczący: dr Jarosław Nosal, dr hab. Henryk Duda 15.00 – 16.00 mgr Marcin Dorna Trener Reprezentacji Polski U - 93, „Kształtowanie wybranych zdolności koordynacyjnych początkujących piłkarzy.” 16.00 – 16.10 dyskusja 16.15 – 17.15 dr Jarosław Nosal Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN, „Gry zadaniowe w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności gry dzieci i młodzieży specjalizującej się w grze w piłkę nożną” 17.15 – 17.25 dyskusja 17.25 – 17.40 przerwa na kawę hol P-4 17.25 – 18.25 dr Tadeusz Rzepa AWF Wrocław, „Ćwiczenia i gry zadaniowe w rozwijaniu wybranych zdolności piłkarza.” 18.25 – 18.35 dyskusja 18.35 – 19.35 mgr Krzysztof Spychalski Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego w Legnicy, „Doskonalenie umiejętności współdziałania w czasie atakowania na przykładzie programu realizowanego w Wojewódzkim Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Piłkarskiego w Legnicy.” 19.35 – 19.45 dyskusja 20.00 – 21.00 kolacja DYSKUSJA PANELOWA 21.00 – 22.30 - sala 2/8, pawilon P4, Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Chmura, mgr Wrzesiński Mirosław, dr Jarosław Nosal Temat wiodący: „Problemy organizacyjne i merytoryczne kształcenia uczniów sportowców w wojewódzkich ośrodkach szkolenia piłkarskiego na poziomie gimnazjum i liceum.” Udział w dyskusji biorą: Przedstawiciele środowiska akademickiego prof. dr hab. Zbigniew Naglak AWF Wrocław prof. dr hab. Jan Chmura AWF Wrocław prof. dr hab. Władimir Ljach AWF Kraków dr hab.prof. nadzw. Wojciech Przybylski AWFiS Gdańsk dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło AWF Wrocław dr hab.prof. nadzw. Józef Bergier PSW Biała Podlaska dr hab. prof. nadzw. Aleksander Stuła Politechnika Opolska dr hab. prof. nadzw. Andrzej Rokita AWF Wrocław dr hab. Henryk Duda AWF Kraków dr hab. prof. nadzw. Andrzej Szwarc AWFiS Gdańsk dr hab. prof.nadzw. Marcin Krawczyński AWFiS Gdańsk dr Władysław Szyngiera AWF Katowice Trenerzy pracujący w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Piłkarskiego Przedstawiciele Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego i Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej 07.09.2010 Wtorek SESJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA 09.30 – 15.00 Sesja I - 09.30 – 12.30 - sala 2/8, pawilon P4, Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Naglak, dr hab. prof. nadzw. Aleksander Stuła Sesja II - 09.30 – 12.30 - sala 2/12 pawilon P4, Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Chmura, dr hab. prof. nadzw. Józef Bergier Sesja III - 09.30 – 12.30 - sala 2/5 pawilon P4, Przewodniczący: dr hab.prof. nadzw. Wojciech Przybylski, dr hab. prof. nadzw. Andrzej Rokita Sesja IV - 13.00 – 15.00 - 2/8 pawilon P4, Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Edward Wlazło, dr hab. prof. nadzw. Marcin Krawczyński Sesja V - 13.00 – 15.00 - 2/12 pawilon P4, Przewodniczący: dr hab. Henryk Duda, dr Jarosław Nosal Sesja VI 13.00 – 15.00 - 2/5 pawilon P4, Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Szwarc, dr Tadeusz Rzepa 15.00 – 16.00 Obiad SESJA PLAKATOWA 16.00 – 17.00 - hol główny, pawilon P4, Przewodniczący: dr Andrzej Dudkowski, dr Tadeusz Rzepa 17.00 – Podsumowanie konferencji - 2/8 pawilonu P4. Zakończenie sesji naukowo - dydaktycznych, wyróżnienia dla najlepszych wystąpień i najlepszych plakatów.

Opłaty za uczestnictwo:

250-500 zł

Strona internetowa:

http://www.awf.wroc.pl/pl/article/975/230/Konferencja_edukacyjna

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję