Otwarte Seminarium IETU: Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2016-09-15 - 2016-09-15

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: ul. Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Osoby prowadzące:

dr Lidia Sieja, mgr inż. Mariusz Kalisz, mgr inż. Dominik Książek, mgr inż. Maciej Terakowski

Tematyka:
Na seminarium przedstawione zostaną informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim w zakresie ilości i jakości wytwarzanych odpadów oraz funkcjonującego systemu odzysku i ich unieszkodliwiania.
Opracowany plan wskazuje cele oraz kierunki działań dla realizacji wymogów prawa polskiego i unijnego oraz spełnia wyznaczoną w planie krajowym strategię w postępowaniu z odpadami. W planie określono potrzeby w zakresie recyklingu odpadów, odzysku i unieszkodliwiania, wskazując jednocześnie na problemy, które mogą mieć wpływ na rozwój i dalsze postępy w budowaniu nowoczesnej, kompleksowej i regionalnej gospodarki odpadami.
W oparciu o wykonaną analizę stanu aktualnego oraz określone braki i potrzeby, opracowany został plan inwestycyjny w gospodarce odpadami komunalnymi na najbliższych 6 lat. Plan ten stanowi kluczowy dokument będący przedmiotem uzgodnień z Ministrem Środowiska i stanowiący podstawę do starania się przez potencjalnych inwestorów o środki finansowe na realizację inwestycji.
Do planu inwestycyjnego zgłoszonych zostało, przez poszczególne gminy oraz przez innych inwestorów, łącznie ok. 90 nowych instalacji w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym 27 punktów selektywnego zbierania odpadów oraz 17 instalacji termicznego przekształcania odpadów. Do modernizacji i rozbudowy zgłoszono 78 istniejących instalacji; modernizacja przewidziana została w celu zwiększenia efektywności funkcjonujących obiektów.
W wyniku analizy potrzeb w poszczególnych regionach gospodarki odpadami w woj. śląskim – do planu inwestycyjnego wprowadzono jedynie te inwestycje, które pozwolą na osiągnięcie celów normatywnych nałożonych Dyrektywami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i nie spowodują wystąpienia nadwyżki mocy przerobowych instalacji w regionach w stosunku do prognozowanej masy wytwarzanych odpadów.
Najważniejsze przyjęte założenia do planu inwestycyjnego również zostaną przedstawione w trakcie seminarium.

Zapraszamy do zgłaszania udziału przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm do dnia 12 września br.

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję