WARSZTATY Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych - wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2016-04-22 - 2016-04-22

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Ulica i numer: Plac Sławika i Antalla 1
Miasto i kod: 40-166 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o.

Opis wydarzenia

Warsztaty odbędą się w ramach targów POL-ECO-SYSTEM Silesia.

Organizatorem warsztatów jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o.

TEMATYKA
Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Zgodnie z nowymi przepisami istotnym czynnikiem dla istnienia i zakresu obowiązku remediacji będzie procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stwierdzenie braku takiego zagrożenia pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie zakresu obowiązku remediacji. Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno w stosunku do historycznych, jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Uzyskanie zezwolenia wymaga uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

CEL I PROGRAM

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dotyczących ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W programie:
- nowe przepisy dotyczące remediacji terenów zdegradowanych wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- metody oceny nieruchomości pod kątem zanieczyszczenia gruntu,
- metody oceny ryzyka zdrowotnego na terenach zdegradowanych chemicznie oraz wyznaczania lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:

  • jakie nastąpiły zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kontekście remediacji terenów zdegradowanych,
  • jakie są etapy badań zanieczyszczonego terenu,
  • jakie są metody wyznaczania punktów badawczych na danym obszarze,
  • jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego,
  • jak wykorzystywać wyniki tej oceny w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

Ponadto zostaną przedstawione przykłady procedury oceny ryzyka zdrowotnego dla terenów poprzemysłowych oraz wykorzystania specjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Aplikacja pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

ADRESACI
Zapraszamy przedstawicieli władających terenami zdegradowanymi, gmin, powiatów, przedsiębiorców, inwestorów, a także przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uzupełniony formularz zgłoszeniowy nadany na adres: promocja@ietu.katowice.pl oraz wniesienie opłaty na konto IETU do 14 kwietnia 2016 r.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty za uczestnictwo:

370

Strona internetowa:

http://www.ietu.katowice.pl/aktual/targi_poznan/warsztaty.htm

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję