WARSZTATY Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych – wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2015-12-07 - 2015-12-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wprowadzono nowe obowiązki z zakresu monitoringu i raportowania, które, prawidłowo wykonywane, umożliwią stwierdzenie i egzekwowanie obowiązku remediacji.

Zgodnie z nowymi przepisami istotnym czynnikiem dla istnienia i zakresu obowiązku remediacji będzie procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stwierdzenie braku takiego zagrożenia pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie zakresu obowiązku remediacji.

Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno w stosunku do historycznych, jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wymaga ono uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Adresatami warsztatów są przedstawiciele władających terenami zdegradowanymi, gmin, powiatów, przedsiębiorcy, inwestorzy, a także przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dot. ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów POŚ. Uczestnicy dowiedzą się także, jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać je w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

W programie:

  • nowe przepisy dotyczące remediacji terenów zdegradowanych wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
  • metody oceny nieruchomości pod kątem zanieczyszczenia gruntu,
  • metody oceny ryzyka zdrowotnego na terenach zdegradowanych chemicznie oraz wyznaczania lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:

  • jakie nastąpiły zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kontekście remediacji terenów zdegradowanych,
  • jakie są etapy badań zanieczyszczonego terenu,
  • jakie są metody wyznaczania punktów badawczych na danym obszarze,
  • jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego,
  • jak wykorzystywać wyniki tej oceny w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

Ponadto zostaną przedstawione przykłady procedury oceny ryzyka zdrowotnego dla terenów poprzemysłowych  oraz wykorzystania specjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Aplikacja pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

Opłata i rejestracja

Opłata obejmująca udział w warsztatach, materiały i poczęstunek wynosi – 300 PLN brutto / za osobę

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza rejestracji  na adres: promocja@ietu.katowice.pl oraz wniesienie opłaty na konto IETU do 2 grudnia 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłatę prosimy wpłacić na konto


Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Bank Śląski, Nr rachunku bankowego 43 1050 1243 1000 0010 0067 2137 z dopiskiem "Warsztaty ocena ryzyka".

Informacje dodatkowe

Ewa Cimander-Staszak, Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań IETU, staszak@ietu.katowice.pl, tel. 32 254 60 31 w. 280

Szczegółowy program i zakres warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej warsztatów

Opłaty za uczestnictwo:

300 PLN

Strona internetowa:

http://www.ietu.katowice.pl/aktual/warsztaty/index.htm

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję