WARSZTATY Nowe przepisy w remediacji terenów zdegradowanych Wprowadzenie oceny ryzyka zdrowotnego

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2015-10-05 - 2015-10-05

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Hotel Focus
Ulica i numer: ul. Armii Krajowej 15
Miasto i kod: Chorzów

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat sposobów realizacji obowiązków dot. ochrony powierzchni ziemi w świetle nowych przepisów POŚ oraz nowych i planowanych rozporządzeń. Uczestnicy dowiedzą się także, jak interpretować wyniki oceny ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać je w procesie decyzyjnym związanym z remediacją zanieczyszczonych gleb lub podejmowaniem innych działań naprawczych w środowisku.

Program warsztatów dostępny jest na stronie internetowej

Ponadto zostaną przedstawione przykłady zastosowania oceny ryzyka zdrowotnego, na bazie specjalistycznego programu komputerowego HRA2, opracowanego w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Program pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

Adresatami warsztatów są przedstawiciele władających terenami zdegradowanymi, gmin, powiatów, przedsiębiorcy, inwestorzy, a także przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.
Ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonano wdrożenia dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, a zarazem uporządkowano stan prawny dotyczący remediacji i monitoringu zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wprowadzono nowe obowiązki z zakresu monitoringu i raportowania, które, prawidłowo wykonywane, umożliwią stwierdzenie i egzekwowanie obowiązku remediacji.

W przypadku wniosków o pozwolenie zintegrowane dla niektórych typów instalacji konieczne będzie sporządzanie raportu początkowego ze stanu zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych oraz raportu końcowego.

Zgodnie z nowymi przepisami istotnym czynnikiem dla istnienia i zakresu obowiązku remediacji będzie procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Stwierdzenie braku takiego zagrożenia pozwoli na wyłączenie bądź ograniczenie zakresu obowiązku remediacji.

Zwolnienie z obowiązku remediacji jest możliwe zarówno w stosunku do historycznych, jak i aktualnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wymaga ono uprzedniego dokonania oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Opłaty za uczestnictwo:

250

Strona internetowa:

http://www.revitare-conf.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=34

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję