Otwarte Seminarium IETU: Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2015-02-26 - 2015-02-26

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: ul. Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Osoba prowadząca: dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Zespół GIS Tematyka: W trakcie Seminarium przedstawione zostaną ocena wrażliwości miast na możliwe zagrożenia klimatyczne oraz kierunki adaptacji miast do tych zagrożeń. Obszary zurbanizowane, a w szczególności miasta, stanowią specyficzną jednostkę terytorialną charakteryzującą się dużą koncentracją ludności oraz zabudowy o wysokiej intensywności. Obszary miejskie łączą w swej przestrzennej strukturze środowisko przyrodnicze z tkanką miejską, na którą się składa zabudowa i towarzysząca jej infrastruktura techniczna. Adaptacja do zmian klimatu to kompleksowe działania wzmacniające odporność struktur miejskich do możliwych zagrożeń klimatycznych, takich jak deszcze nawalne i powodzie miejskie, wyspa ciepła i inne. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), przygotowany przez Ministerstwo Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów w 2013 roku wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach do roku 2020. Miasta i obszary zurbanizowane zostały wskazane w tym dokumencie jako obszary wrażliwe, co więcej, same miasta w swojej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej zawierają również inne sektory i obszary wrażliwe wymienione w dokumencie SPA2020. Konieczność przygotowania tych obszarów do możliwych zmian i zagrożeń stanowi wyzwanie zarówno dla samorządów lokalnych, jak i dla ich mieszkańców. Seminarium będzie transmitowane on-line za pośrednictwem Internetu Aby zobaczyć transmisję należy wcześniej sprawdzić możliwości sprzętowe i możliwość odtwarzania nagrań archiwalnych. Transmisja rozpocznie się kilka minut przed rozpoczęciem spotkania. Formularz zgłoszenia i dodatkowe informacje na stronie: http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm Transmisja on-line: http://www.in2in.pl/Default.aspx?catid=43

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Seminaria_IETU/seminaria_IETU.htm

 Otwarte Seminarium IETU: Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję