OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "RELIGIA I MEDIA. NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2015-05-20 - 2015-05-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Ulica i numer: ul. ks. F. Szrajbera 11
Miasto i kod: 10-007 Olsztyn

Organizator

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI, Wydział Nauk Społecznych, KATEDRA SOCJOLOGII

Opis wydarzenia

Historię religii można napisać z perspektywy historii komunikacji i mediów. Nie istnieje religia, w której nie możemy wyodrębnić komunikowania o sferze „sacrum”, „transcendencji”, „rzeczywistości pozaempirycznej”, ustnych i spisywanych narracji, opowieści, przypowieści, mitów, dzielenia się doznaniami, doświadczeniami, przeżyciami.

Wzajemne relacje łączące religię i media można oglądać z różnych perspektyw. Niekiedy zakłada się, że media – szczególnie współczesne, ściśle związane z kulturą popularną – są nacechowane ideologicznie: są dobre lub złe. Steward M. Hoover – współczesny badacz mediów i religii przyjmuje, że religia i media nie stanowią zupełnie autonomicznych i niezależnych od siebie systemów społecznych, ale – wraz z innymi kategoriami życia społecznego – są elementami składającymi się na szerszą całość kulturową. Badanie mediów i religii jest – w tym ujęciu – badaniem tego, jak religia i media wzajemnie na siebie oddziaływają, wpływają i kształtują poprzez ludzkie działania, codzienne praktyki społeczne, dyskursy i dyskusje, opinie i postawy. Nie brakuje także ujęć, w których media stają się „nowoczesną religią” lub funkcjonalnym jej odpowiednikiem, a transmitowane na żywo wydarzenia medialne nabierają sakralnych znaczeń.

Celem konferencji jest refleksja zarówno nad instytucjonalnymi relacjami łączącymi media i religię, jak i nad przenikaniem się codziennych oraz odświętnych praktyk komunikacyjnych i religijnych. Jedną z tez, którą możemy wstępnie zaproponować, jest teza o korelacji między społeczno-kulturowymi zmianami w obrębie religii i zmianami warunków komunikacyjnych, technologii medialnych i relacji społecznych coraz gęściej zapośredniczonych przez media.

Proponujemy następujące panele tematyczne:
 • Religia i mass media w warunkach kulturowej komunikacji XXI wieku;
 • Religia wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego;
 • Geneza i charakter wzajemnych relacji – religia a media;
 • W poszukiwaniu nowej ewangelizacji. Kościół katolicki wobec globalizacji, nowych mediów i Internetu;
 • Kościół katolicki o mediach. (Re)konstrukcja odniesień;
 • Osoba i czyn. Medialne wizerunki Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka;
 • Kondycja współczesnych mediów religijnych. Prasa, radio, telewizja;
 • Islam w zwierciadle mediów;
 • Nowe ruchy religijne w przestrzeni medialnej;
 • Media, religia, śmierć: rytuały przejścia i medialne wspólnoty żałobne;
 • Transmisyjny i rytualny model komunikacji religijnej;
 • Religijne wydarzenia medialne;
 • Współczesna Biblia pauperum;
 • Poszukiwanie sacrum w kinie.

 • Komitet naukowy:
  ks. dr Ireneusz Stanisław BRUSKI, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, oddział w Olsztynie prof. em .UJ dr hab. Tomasz GOBAN-KLAS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ks. dr Zenon HANAS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa prof. zw. dr hab. Jerzy JASTRZĘBSKI, Uniwersytet Wrocławski ks. dr hab. Józef KLOCH, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dr hab. Jan KŁOS, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. dr hab. Krzysztof LOSKA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków dr hab. prof. UWM Mariola MARCZAK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn ks. prof. zw. dr hab. Janusz MARIAŃSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prof. zw. dr hab. Tadeusz MICZKA, Uniwersytet Śląski, Katowice prof. dr hab. Andrzej WÓJTOWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

  Komitet organizacyjny:
  Przewodniczący Konferencji: prof. UWM dr hab. Marek SOKOŁOWSKI Sekretarze Konferencji: dr Agnieszka ZDUNIAK, tel. 609-389-521, e-mail: a.zduniak@op.pl mgr Radosław SIEROCKI, tel. 500-684-810, e-mail: radoslaw.sierocki@uwm.edu.pl

  Opłaty za uczestnictwo:

  550 zł

  Strona internetowa:

  http://uwm.edu.pl/socjologia/?p=1420

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję