1 International Confernce for PhD Students and Students and Warkshops "Innovative Buildnings" 1 Międzynarodowa Konferncja Doktorantow i Studentow oraz Warsztaty "Budownictwo Innowacyjne"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-10-15 - 2013-10-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Politechnika Krakowska
Ulica i numer: Warszawska 24
Miasto i kod: Kraków

Organizator

Students Scientific Gruop InBud , SKN InBud

Opis wydarzenia

Conference Topics

-Thermal renovation of buildings, building energy-efficient, audyting, energy certification - New material solutions, technologies and management systems in construction - Theoretical-optimization and heat transfer in materials and construction, design methods, - Theoretical-optimized design, modern methods of design, - Building Simulations, - Lighting and acoustics of architecture and urban planning, - Sustainable Development Strategy, Architecture Bioclimatic, -Thermal Comfort, - Non-conventional energy sources and storage, - Energy-efficient systems, intelligent low-energy buildings, - Waste management, - Water and sewage, - Laboratory tests, in-situ tests. Purpose of the conference: The conference will be a forum for the exchange of knowledge, research and experience of modern construction, and at the same time provide an opportunity to establish scientific cooperation between research centers and research institutes. To rank the conference was high, it was included in the plan of publishing technical journals PK. Therefore, the papers will be subjected to a double independent review. However Workshop May act as educational information.

Tematyka konferencji

-Termorenowacja budynków, budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, auditing, certyfikacja energetyczna, - Nowe rozwiązania materiałowe, technologie i systemy zarządzania w budownictwie, - Podstawy teoretyczne - optymalizacji i wymiany ciepła w materiałach i konstrukcjach, metody projektowania, - Podstawy teoretyczne - optymalizacja konstrukcji, nowoczesne sposoby projektowania, - Symulacje komputerowe w budownictwie, - Oświetlenie i akustyka architektury i urbanistyki, - Strategia zrównoważonego rozwoju, - Architektura bioklimatyczna, - Komfort cieplny, - Niekonwencjonalne źródła energii i jej magazynowanie, - Energooszczędne instalacje, niskoenergetyczne budynki inteligentne, - Gospodarowanie nowoczesne odpadami w dużych i średnich aglomeracjach i obszarach rolniczych, - Nowoczesna gospodarka wodno-ściekowa, - Badania laboratoryjne, badania in-situ. Komitet Naukowy konferencji to autorytety z dziedzin zgodnych z tematyką konferencji z Polski i z zagranicy. Chcemy aby konferencja stała się forum dla wymiany wiedzy i badań naukowych w zakresie energooszczędności oraz doświadczeń związanych z nowoczesnym budownictwem, a jednoczenie dawała możliwość do nawiązania współpracy naukowej między ośrodkami badawczymi. Aby ranga konferencji była wysoka, została ona ujęta w planie wydawniczym Czasopisma Technicznego PK. W związku z tym referaty zostaną poddane podwójnej, niezależnej recenzji. Natomiast Warsztaty mają spełnić rolę dydaktyczno - informacyjną.  

Opłaty za uczestnictwo:

300 zl or 80 EUR or 100 USD

Strona internetowa:

www.inbuild.pk.edu.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję