Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-10-17 - 2013-10-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Szkoła Główna Handlowa
Ulica i numer: Al. Niepodległości 128
Miasto i kod: Warszawa

Organizator

Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Opis wydarzenia

Obecny kryzys gospodarczy i zadłużeniowy, podobnie jak wojny światowe, kryzys ekonomiczny lat dwudziestych i trzydziestych poprzedniego stulecia czy upadek międzynarodowego systemu walutowego opartego na złocie, silnie wpływa na rozwój gospodarki światowej. Po raz kolejny ulega ona istotnym zmianom i właśnie ich analizie poświęcona będzie nasza debata. Konferencja ta umożliwi dyskusję nad wynikami badań naukowych poświęconych nowym procesom i tendencjom występującym w ostatnich latach w gospodarce światowej. Postępujące otwieranie gospodarki polskiej, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz perspektywa wejścia do strefy euro są okolicznościami, które sprawiają, że zmiany w gospodarce światowej mają ogromne znaczenie także dla naszego kraju. Dlatego celem konferencji jest dyskusja nie tylko na temat nowych procesów w gospodarce światowej, ale także ich skutków dla gospodarki Polski. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów i streszczeń referatów z następujących obszarów tematycznych: 1. Nowe formy handlu międzynarodowego 2. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej i jego skutki 3. Nowe formy protekcjonizmu 4. Przenoszenie szoków ekonomicznych w skali międzynarodowej 5. Środowiskowe uwarunkowania zmian zachodzących w gospodarce światowej 6. Konsekwencje zmian w gospodarce światowej dla międzynarodowej integracji gospodarczej. Ważne terminy Do 8 lipca 2013 r. – przesyłanie propozycji tematów wraz ze streszczeniami referatów Do 26 lipca 2013 r. – informacja o akceptacji nadesłanych tematów referatów Do 20 września 2013 r. – rejestracja uczestników i wniesienie opłaty konferencyjnej Do 30 września 2013 r. – przesyłanie ostatecznych wersji referatów Do 15 października 2013 r. – publikacja referatów na stronie internetowej konferencji Warunki udziału w konferencji 1. Uczestnictwo z referatem

  • opłata konferencyjna: 600 zł
  • w przypadku, gdy artykuł ma dwóch lub więcej autorów, opłata konferencyjna każdego z autorów wynosi 300 zł
Opłata obejmuje: udział w konferencji i uroczystościach towarzyszących, druk recenzowanej publikacji (w przypadku pozytywnej recenzji artykułu). 2. Uczestnictwo bez referatu
  • opłata konferencyjna: 300 zł
Opłata obejmuje: udział w konferencji i uroczystościach towarzyszących. Dane rachunku bankowego: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-554 Warszawa Al. Niepodległości 162 91124011121111000001650961 Tytuł płatności: 507-04-0002 + imię i nazwisko Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów. Zachęcamy do zarezerwowania noclegów we własnym zakresie. Informacje o noclegach w Warszawie można znaleźć w tym miejscu. Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan, mieszczącym się niedaleko miejsca konferencji (ok. 1 km). Kontakt z Hotelem Reytan: ul. Rejtana 6, 02-516 Warsaw, tel. +48 22 201 65 00, e-mail: hotel@reytan.pl, website: www.reytan.pl. Do 30 listopada 2013 r. – potwierdzenie przyjęcia artykułów do druku w monografii Informacje dla Autorów Propozycje referatów powinny zawierać tytuł, streszczenie (maksymalnie 2000 znaków ze spacjami), obszar tematyczny i słowa kluczowe. Prosimy je przesyłać do 8 lipca br. na adres podany później na naszej stronie. Przewidujemy możliwość publikacji artykułu w jednej z dwóch form: 1. W monografii naukowej wydawanej nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Gotowe artykuły prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do 30 września br. Całkowita objętość opracowania powinna wynosić 0,5 arkusza wydawniczego. Artykuły należy przygotować zgodnie z wymogami edycyjnymi dostępnymi w tym miejscu (link wkrótce). O zakwalifikowaniu artykułu do druku decydować będzie udział w konferencji oraz opinie recenzentów. Weryfikacja zgłoszonych artykułów nastąpi do 30 listopada br. Każdy z uczestników otrzyma informację e-mailową o przyjęciu, ewentualnej konieczności modyfikacji lub odmowie przyjęcia artykułu do druku. Organizatorzy nie przewidują możliwości opublikowania artykułu w monografii bez udziału w konferencji. 2. W czasopiśmie International Journal of Management and Economics Kolegium Gospodarki Światowej wydaje czasopismo: "International Journal of Management and Economics” (dawniej: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 7 pkt., lista B wykazu czasopism punktowanych MNiSW). Teksty w języku angielskim przyjmowane są w systemie ciągłym. Artykuły zgłaszane do czasopisma powinny mieć objętość 15-20 stron i spełniać wymogi edycyjne zawarte na stronie internetowej czasopisma: http://www.sgh.waw.pl/ijme. Warunkiem publikacji w "International Journal of Management and Economics” jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Opłaty za uczestnictwo:

300 lub 600 PLN

Strona internetowa:

www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/wydarzenia/noweprocesy2013/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję