VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" - nadsyłanie streszczeń

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-10-02 - 2013-10-04

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Hotel Jaskółka
Ulica i numer: Zdrojowa 10
Miasto i kod: Ustroń

Organizator

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Tematyka Konferencji dotyczy wszystkich aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wiodącą problematyką tegorocznej Konferencji jest ochrona oraz rewitalizacja wód powierzchniowych i podziemnych m.in. innowacyjne metody, technologie i narzędzia wspierające odnowę ekosystemów wodnych. - Charakterystyka terenu/rozpoznawanie i monitoring - Innowacyjne technologie oczyszczania terenów - Przyrodnicze i krajobrazowe aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych - Innowacyjne zarządzanie ponownym wykorzystaniem terenów – aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne - Rewitalizacja terenów zdegradowanych – studia przypadków i dobre praktyki - Narzędzia wsparcia rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich Streszczenia Krótkie streszczenia (2 500 - 4 000 znaków) zgodne z tematyką konferencji prosimy przesyłać na adres e-mail a.pilch@ietu.katowice.pl. Streszczenia powinny być zgodne z wymogami zawartymi w wytycznych do streszczenia oraz wzorze streszczenia. Termin: 1 lipca br. Kontakt: Anna Pilch, IETU,  tel. 32 254 60 31 wew. 281. Uczestnicy Zaproszenie kierujemy do uczelni wyższych i instytutów badawczych, państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli - władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, firm zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także instytucji finansujących. Finał konkursu REVITARE na konferencji - zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału W trakcie konferencji odbędą się prezentacje laureatów II edycji REVITARE - Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Ważne terminy - 1 lipca 2013 – termin zgłoszenia referatu i nadsyłania streszczeń - 15 lipca 2013 – przekazanie prelegentom informacji o przyjęciu referatu - 19 sierpnia 2013 – nadesłanie pełnych tekstów referatów - 31 sierpnia 2013 – 2 komunikat i wstępny program konferencji - 20 września 2013 – zakończenie rejestracji Rejestracja Na karcie zgłoszenia lub za pośrednictwem strony internetowej www.revitare-conf.pl. Osoba wygłaszająca referat korzysta ze zniżki w opłacie konferencyjnej. Stawki opłat podane są na stronie internetowej konferencji oraz na załączonej karcie zgłoszenia. Kontakt Justyna Salwiera, CBiDGP sp. z o. o. tel. 32 324 22 62 e-mail j.salwierak@cbidgp.pl Ewa Cimander-Staszak, IETU tel. 32 254 60 31 wew. 280

Opłaty za uczestnictwo:

1000-1850 zł

Strona internetowa:

www.revitare-conf.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję