I Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Studentów

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-05-16 - 2013-05-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Historyczny
Ulica i numer: Szewska 49
Miasto i kod: Wrocław

Organizator

SKN Historyków im. K. Maleczyńskiego

Opis wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego
oraz
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Kultury
Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego
Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Studentów. Konferencja odbędzie w dniach 16-19 maja 2013 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wraz z prężnie rozwijającą się dziedziną jaką jest regionalistyka, chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w Zjeździe. Mamy nadzieję, że w jednym miejscu spotkają się młodzi badacze, którzy swoją przyszłość oraz działalność naukową wiążą z szeroko rozumianym regionalizmem. Ze względu na zakres tematyczny konferencji zapraszamy nie tylko studentów związanych z przedmiotami humanistycznymi, ale także młodych naukowców zainteresowanych zagadnieniami społecznymi i ekonomicznymi.
Proponowane przez organizatorów panele*:
1.           Historia mówiona
Doświadczenie wynikające z organizowanych przez nas konferencji pokazało, że historia mówiona coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań młodych badaczy. Często pozwala na odkrycie zapomnianych wydarzeń, które pozostały jedynie we wspomnieniach świadków historii. Mamy nadzieję, że prelegenci podzielą się z szerszą publicznością właśnie takimi nieznanymi nikomu historiami, pochodzącymi z różnych regionów kraju.
2.           Prawo i administracja samorządowa
Ostatnie lata to także czas zmian w funkcjonowaniu samorządów, które coraz większy nacisk kładą na promocję i rozwój regionu. Nowe rozwiązania i propozycje mają na celu promocję oraz rozpowszechnianie wiedzy regionalnej nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz samego regionu. Jak tę sytuację widzą młodzi ludzie, czy mają pomysły na kolejne innowacje sprzyjające rozwojowi swojej małej ojczyzny? Czy promocja podejmowana przez władze samorządowe są wystarczające, czy może jednak ograniczone często poprzez zapisy prawne, które zamiast ułatwiać pracę urzędnikom, ale i stowarzyszeniom, tylko ją utrudniają?
3.           Zwyczajni – niezwyczajni
O wielkich tego świata napisano już niezliczone biografie, nakręcono mnóstwo filmów. Lokalne społeczności mają jednak często swoich bohaterów, o których historia zapomniała. Do młodych badaczy należy zatem przypomnienie, a czasem poinformowanie o ich istnieniu szerszej publiczności.
4.           \"Wielkie wydarzenia bywają wynikiem błahych przyczyn\" Zajmując się „wielką historią”, często zapominamy nie tylko o postaciach mających znaczenie często jedynie dla lokalnej społeczności, ale i o wydarzeniach, których lokalny charakter nie pozwolił na zapisanie ich w wielkich kronikach. Przeszukując jednak archiwa, nieraz historycy wykazali już, że z pozoru błahe zdarzenia miały wpływ na losy tego świata. Mamy nadzieję, że panel ten pozwoli badaczom na przybliżenie właśnie takich nieznanych dotąd wydarzeń.
5.           Problem edukacji regionalnej
Co raz częściej mówi się o problemie jaki związany jest z brakiem edukacji regionalnej, nie tylko wśród młodzieży ale często także osób starszych. Kto powinien być odpowiedzialny za krzewienie wśród ludzi miłości do małej ojczyzny? Szkoła i nauczyciele, rodzice czy naukowcy popularyzujący wiedzę? Jak dotrzeć do ludzi i przekonać ich także o tematach poruszanych w poprzednich panelach: lokalnych bohaterach, wydarzeniach ważnych dla regionu czy historiach ulegających zapomnieniu? Kiedy należy rozpocząć taką edukację i kiedy, lub czy w ogóle, należy ją zakończyć? Mamy nadzieję, że spotkanie się w jednym miejscu studentów z całej Polski pozwoli na udzielenie odpowiedzi chociaż na część z tych pytań.
6.           Metodologia badań regionalnych
Kwestia metodologii badań regionalnych podejmowana jest co jakiś czas, wciąż jednak nie wykrystalizował się zespół koncepcji, który uporządkowałby to zagadnienie. Z tego powodu młodzi badacze często pozostawieni są sami sobie w swych badaniach, mogąc jedynie korzystać z wiedzy swych wykładowców oraz nielicznych artykułów poruszających tę kwestię. Mając świadomość ciągłego rozwoju tej dziedziny mamy nadzieję na poruszenie najważniejszych dla studentów problemów, z którymi stykają się w trakcie prowadzonych przez siebie badań.
7.           Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich
Koordynacja: SKN Ochrony Dziedzictwa Kultury
Celem wydzielenia z konferencji regionalistycznej panelu jest pochylenie się nad tematyką pozostającą ciągle na uboczu badań naukowych – dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w jej części materialnej jak i niematerialnej. Wygłaszanym referatom towarzyszyć będą warsztaty, których celem będzie zwrócenie uwagi na metodologię badań dziedzictwa kulturowego wsi, z uwzględnieniem wszelkich jego specyfik o charakterze regionalnym, ujmującego szereg zjawisk etnograficznych, etnologicznych, historycznych czy artystycznych. Choć omawiana tematyka była kilkakrotnie poruszana w ramach sporadycznie organizowanych spotkań naukowych, ich liczba i zakres merytoryczny wydaje się jednak na tyle niewystarczający, że postanowiono podjąć go ponownie, tym razem w szerszym, interdyscyplinarnym gronie badaczy.
Propozycja obszarów badawczych: Stan zachowania, typologia tradycyjnej architektury wiejskiej – kościoły, folwarki, domy mieszkalne; cmentarze, pomniki, kapliczki; degradacja obszarów wiejskich; niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi – tradycje, obyczaje, rzemiosło; Współczesne budownictwo wiejskie, dbałość o estetykę wsi; Programy odnowy wsi, rewitalizacja wsi – wieś jako całość, poszczególne obiekty; Szlakiem dolnośląskich wsi – na drodze (od)budowy lokalnej tożsamości; metodologia badań nad dziedzictwem kulturowym wsi
Zjazdowi towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia, takie jak wykłady tematyczne, imprezy integracyjne oraz Festiwal Dni Ukraińskich w Instytucie Historycznym.
Opłaty:
Szanowni Państwo, ze swojej strony postaramy się dołożyć wszelkich starań aby jak najbardziej obniżyć koszty przyjazdu do nas. Dlatego chcemy zaproponować noclegi w Hostelu Chopper (http://chopperhostel.pl/lang/pl), który oferuje nocleg w pokojach 2-, 4-, 6- oraz 8-osobowych. Cena noclegu to 45 zł za dobę od osoby (w cenę wliczone jest śniadanie). Hostel proponuje 80 miejsc i będzie wyłącznie do dyspozycji naszych prelegentów. Negocjujemy także obniżenie ceny do 40 zł, o ostatecznej kwocie będziemy informować w dniu ogłoszenia listy prelegentów.
Opłatę za nocleg oraz ew. uwagi dot. umieszczenia w pokojach uczestnicy dokonywać będą osobiście dokonując przelewu na konto bankowe hostelu. Jednocześnie prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją w przypadku potrzeby wzięcia faktury (indywidualnie oraz grupowo, dokładniejsze informacje będziemy przesyłać już do zakwalifikowanych osób).
Hostel znajduje się 200 metrów od IH na ul. Szewskiej 49 oraz 550 metrów od budynku na ul. Świdnickiej. Dotarcie nie powinno zajmować Państwu więcej niż 2 do 8 minut.
Terminy:
15.03 – przyjmowanie zgłoszeń
30.03 – ogłoszenie listy prelegentów i wstępnego planu OZRS
10.04 – dokonanie opłaty za nocleg
22.04 – ostateczna lista prelegentów oraz szczegółowy plan OZRS
Wymogi:
Abstrakt nie powinien być dłuższy niż 1000 znaków (bez spacji). Abstrakty bez podanej bibliografii nie będą rozpatrywane (nie jest ona wliczana w ilość znaków przeznaczonych na abstrakt).
Recenzja pracownika naukowego powinna zawierać podstawowe informacje o nim (imię, nazwisko, stopień naukowy oraz reprezentowany ośrodek) oraz recenzowanym tekście (imię i nazwisko autora, tytuł artykułu). W przypadku niemożliwości przesłania zdjęcia/skanu recenzji  podpisanej przez recenzenta, prosimy aby została ona przesłana w formie elektronicznej ale z adres e-mailowego recenzenta, nie prelegenta na skrzynkę konferencyjną ozrs.wrocław@gmail.com .
Rozpatrywane będą jedynie PEŁNE zgłoszenia.
Gdzie można nas znaleźć?
Zgłoszenie można pobrać ze strony: http://chomikuj.pl/ladyofpain/Zg*c5*82oszenie+IOZRS,2434118487.doc
*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nazwy i profilu panelu w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń. Panele oraz zakres tematyczny zaproponowany przez organizatora jest jedynie umowny i dostosowywany będzie do tematyki zgłoszeń; jest to jedynie próba zasugerowania zagadnień poruszanych na Zjeździe.

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

http://ozrswroclaw.blogspot.com/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję