„Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-04-17 - 2013-04-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Bydgoszcz
Ulica i numer: Bydgoszcz
Miasto i kod: Bydgoszcz

Organizator

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Opis wydarzenia

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI: Prawne uwarunkowania działalności lotniczej: 1) Lotnictwo w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym 2) Lokalizacja lotnisk 3) Prawne uwarunkowania eksploatacji lotnisk 4) Prawne podstawy bezpieczeństwa działalności lotniczej 5) Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu towarów i usług Administracyjne uwarunkowania działalności lotniczej: 1)  Administracja lotnicza oraz organizacja służb zabezpieczających żeglugę powietrzną 2) Administracja publiczna a działalność lotnicza 3) Lotnisko jako czynnik rozwoju regionalnego 4) Zarządzanie lotniskami 5) Działalność lotnicza jako element infrastruktury lotniskowej Ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej: 1) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania działalności lotniczej; 2) Konkurencja na rynku lotniczym; 3) Koorelacja sieci portów lotniczych w Polsce i ich wpływ na lokalną strefę ekonomiczną; 4) Wpływ infrastruktury lotniskowej na rynek nieruchomości 5) Poprawna eksploatacja lotnisk jako czynnik wpływający na funkcjonowanie portów lotniczych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w Konferencji oraz propozycji tematu referatu w terminie do dnia 10 marca 2013r. na adres e-mailowy: ipaiz-ukw@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sekretariat Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konferencja – działalność lotnicza w Polsce” Pełne teksty artykułów należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2013r. Teksty przesłane po upływie wskazanego terminu nie zostaną uwzględnione w recenzowanej monografii. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: 1) koszty udziału w Konferencji, 2) publikację 3) koszty wyżywienia 4) kolację integracyjną. Przewidziano możliwość opłaty: 1) za sam udział w konferencji bez publikacji referatu 100 zł 2) publikacja referatu bez uczestnictwa w Konferencji 300 zł. Ostateczny termin dokonywania wpłat upływa z dniem 10 marca 2013r. Jednocześnie informujemy, iż uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania. Konto bankowe: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 W temacie prosimy o wpisanie: „LOTNICTWO” oraz imię i nazwisko

Opłaty za uczestnictwo:

400

Strona internetowa:

ukw.konferencja-lotnictwo.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję