Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego / Sustainable Agriculture and Industrial Livestock Production in the Context of prevention of the Baltic Sea Eutrophication

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-06-22 - 2010-06-23

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Federacja Zielonych GAJA

Opis wydarzenia

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Baltic Green Belt” (www.balticgreenbelt. uni-kiel.de, www.balticgreenbelt.org.pl), który obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego. Projekt przyczynić się ma do implementacji „Bałtyckiego Planu Działania” HELCOM’u, a okres jego realizacji obejmuje lata 2009-2012. Polska część projektu składa się z dwóch sekcji – doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich oraz monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze (tytuł komponentu polskiego brzmi „Promocja zrównoważonego rolnictwa i monitoring wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w kontekście redukcji eutrofizacji Morza Bałtyckiego i jako narzędzie ochrony środowiska i ochrony przyrody na obszarach wiejskich”). Konferencja służyć ma wymianie doświadczeń i informacji dotyczących problemu wpływu rolnictwa na eutrofizację Morza Bałtyckiego, a także integrację środowisk związanych z rolnictwem zrównoważonym w ujęciu tradycyjnym oraz rolnictwem wielkoprzemysłowym, poprzez wskazanie możliwości i konieczności pogodzenia nowoczesnej produkcji rolniczej z wymogami ochrony środowiska i ochrony przyrody. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Federacji Zielonych GAJA.

Opłaty za uczestnictwo:

bezpłatne

Strona internetowa:

http://balticgreenbelt.org.pl/index.php?page=alias-4

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję