„European Middle Palaeolithic during MIS 8 – MIS 3: cultures – environment – chronology”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-09-24 - 2012-09-28

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Archeologii UMK w Toruniu, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Opis wydarzenia

Trwające już 20 lat badania Jaskini Biśnik na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (południowa Polska), ujawniły co najmniej 17 środkowopaleolitycznych poziomów zasiedlenia jaskini, skorelowanych z osadami jaskiniowymi i licznymi szczątkami zwierząt. Sekwencja ta reprezentuje okres od MOIS 8 do MOIS 3. Stało się to inspiracją do zorganizowania międzynarodowej konferencji pt. „European Middle Palaeolithic during MOIS 8-4: cultures – environment – chronology”. Trwający około 250 000 lat odcinek środkowego i górnego plejstocenu obejmował znaczące zmiany środowiska przyrodniczego, zmiany antropologiczne i zmiany kulturowe, które są przedmiotem intensywnych badań interdyscyplinarnych prowadzonych przez ośrodki badawcze z całej Europy. W ostatnich latach odkryto nowe, ważne stanowiska, a dzięki nowoczesnym metodom fizyko-chemicznym zweryfikowano chronologię niektórych starszych znalezisk. Umożliwiło to reinterpretację dotychczas znanych źródeł i sformułowanie na tej podstawie nowych koncepcji dotyczących życia środkowopaleolitycznych społeczeństw. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

www.paleo2012.eu/pl/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję