Problemy Gospodarki Światowej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-05-24 - 2012-05-25

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
Ulica i numer: Gagarina 13 A
Miasto i kod: Toruń

Organizator

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Toruń oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opis wydarzenia

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedostrzeganych lub nieistniejących. Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakter ponadnarodowy, ponadregionalny. Powyższa tematyka rodzi wiele dylematów, które powinny być poddane dyskusji naukowej. W związku z tym proponujemy następujące zagadnienia: – współczesna gospodarka światowa (jej istota i struktura), – międzynarodowy handel towarowy, – międzynarodowy handel usługami, – kształtowanie się cen we współczesnym świecie, – zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa, – międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej, – migracje pracowników w skali międzynarodowej, – współczesny transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej, – współczesny międzynarodowy system walutowy, – współczesny międzynarodowy rynek finansowy, – wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce, – procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla gospodarki globalnej, – globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki, – problemy globalne współczesnego świata (wyczerpalność surowców naturalnych, ekologiczne następstwa działalności człowieka, problemy demograficzne, problem głodu). Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

350 zł. Kwota ta nie obejmuje zakwaterowania.

Strona internetowa:

www.pte.umk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=39

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję