X Kongres Pielęgniarek Polskich

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-05-13 - 2010-05-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Opis wydarzenia

I. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy Jakie strategie mogą zapewnić skuteczne zatrzymanie personelu pielęgniarskiego? Jaki wpływ mają kwalifikacje personelu pielęgniarskiego na zapewnienie jakości opieki? Co wpływa na przyjazne (pozytywne) środowisko pracy? Jaki jest wpływ przyjaznego środowiska pracy na bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego? Jak globalny międzynarodowy rynek pracy wpływa na zdrowie społeczeństwa? II. Pandemie i klęski żywiołowe Jaka jest rola pielęgniarek w przygotowaniu do klęsk żywiołowych i niesieniu efektywnej pomocy (zapobieganiu ich skutkom) ? Jakie są specyficzne kompetencję niezbędne pielęgniarstwu/pielęgniarkom w przypadku pandemii, klęsk żywiołowych? Jak najefektywniej możemy oceniać występowanie klęsk żywiołowych by właściwie zarządzać zasobami ludzkimi - skuteczniej rozmieszczać pielęgniarki? Jak możemy zmierzyć niezbędną pomoc udzielaną przez pracowników w czasie klęsk żywiołowych? III. Etyka/prawa człowieka Czy prawa człowieka zapewniają/stwarzają podstawy dla sprawiedliwej opieki ? Jakie dylematy etyczne istnieją/pojawiają w budowaniu/tworzeniu zdrowia populacji? IV. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta Jakie innowacje w praktyce klinicznej i jak wspierają dobrą praktykę pielęgniarską czy też lepsze wyniki opieki nad pacjentem? Jaki jest związek między przyjaznym środowiskiem pracy a bezpieczeństwem pacjenta? Czy nasze cele zdrowotne obejmują również bezpieczeństwo? V. Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania Gdzie są luki w usługach zdrowotnych/edukacji i jak są ukierunkowane (do kogo są adresowane)? Czy zdrowszy naród jest zależny od wprowadzanych innowacji do środowiska nauczania? Czy istnieje świadomość wśród nauczających pielęgniarki, że istnieje konieczność ustawicznego kształcenia, doskonalenia umiejętności i uzupełniania wiedzy? Czy i jakie kompetencje zawodowe są niezbędne dla pielęgniareknauczycieli? VI. Rzecznictwo, lobbing i przepisy prawne w pielęgniarstwie Jak pielęgniarki dokonują zmian w ochronie zdrowia? Jaka jest rola przepisów prawnych (legislacji) w tworzeniu /prowadzeniu/promowaniu/ zdrowszego narodu? Co media mogą zrobić na rzecz promowania zdrowia? Jak powinna wyglądać współpraca dla promowania zdrowia? W jaki sposób pielęgniarki mogą uczestniczyć w kształtowaniu pozytywnego wizerunku profesji w mediach? VII. Systemy opieki Jakie rozwija się systemy opieki, aby zaspokoić potrzeby populacji? Jakie zmiany obserwujemy we współpracy między sektorem zdrowia i sektorem społecznym? VIII. Technologie, innowacje i informatyka Jak lub czy technologie służą tworzeniu zdrowia populacji? Jakie innowacje techniczne wpłynęły na opiekę pielęgniarską? Jak komputery i oprogramowania służą pielęgniarkom i pielęgniarstwu? IX. Przywództwo – zarządzanie Jakie kompetencje są potrzebne /niezbędne/ zarządzającym w pielęgniarstwie? Czy u pielęgniarek zarządzających w pielęgniarstwie występują różnice w kompetencjach mające wpływ na realizowanie się jako lider/przywódca? Gdzie i jak mogą rozwijać się liderzy pielęgniarstwa? X. Regulacje prawne Jaka jest rola przepisów regulujących wykonywanie zawodu w tworzeniu (budowaniu) zdrowia populacji? Jak systemy akredytacyjne mogą korzystnie wpływać na opiekę nad pacjentem? Jakie kompetencje są niezbędne, aby dokonywać zmian w sektorze ochrony zdrowia? Wizyty profesjonalne: Zapraszamy uczestników Kongresu do zwiedzania Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie: pracowni umiejętności pielęgniarskich, na spotkanie z Rektorem, do zwiedzania Wydziału Ekonomii i Inżynierii oraz Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, możliwość zwiedzania stanowisk pielęgniarskich w wybranych oddziałach, m.in. położniczego i neonatologicznego, stacji dializ itd. Zapisy w dniu 13.05.2010 r. w Recepcji Kongresu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - zwiedzanie Wydział Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie IMPREZY TOWARZYSZĄCE Wycieczka do Opinogóry - zwiedzanie: pałacyku, oficyny i Dworu Krasińskich, Kościoła, parku. Koszt wycieczki 6 zł od osoby. Chętni na wycieczkę będą zapisywani podczas rejestracji. Zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. (Jeżeli nie zostanie rozpoczęta rewitalizacja zamku) - zwiedzanie bezpłatne na hasło KONGRES PP. Ogłoszenie o aktualnej sytuacji będzie podane w biurze organizacyjnym. Uroczysta Kolacja w dniu 14.05.2009 r. na zaproszenie

Opłaty za uczestnictwo:

390 - 490 zł

Strona internetowa:

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=1

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję