IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-07-13 - 2024-07-13

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For European Studies i Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".


➡️ KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 13 lipca 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 14 lipca 2024.


➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów społecznych i politycznych XXI wieku przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, psychologia, ekonomia czy kulturoznawstwo.

Celem konferencji jest dyskusja na temat najważniejszych tendencji oraz kierunków zmian, które pociągnęły lub pociągną za sobą rozmaite polityczne i społeczne problemy.Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.Wystąpienia dotyczyć mogą dowolnie wybranych państw i regionów świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• zagrożenia zdrowotne XXI wieku
• wyzwania ekologiczne XXI wieku
• konflikty zbrojne i kryzysy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
• działania państw NATO w kontekście wojny na Ukrainie
• powody wybuchów wojen
• stan gospodarczego rozwoju wybranych społeczeństw w XXI wieku
• zmiany technologiczne i tzw. cyberprzestrzeń
• XXI wiek a prawa człowieka
• bieda i bogactwo w XXI wieku
• XXI wiek a walki o surowce naturalne
• problemy handlu i wymiany w XXI wieku
• uchodźczość i migracje ludności
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️ JĘZYKI KONFERENCJI
Akceptowane są prezentacje w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


➡️ DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️ UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: 
Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/YByQyvg1kPSEbUx3A 
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 lipca 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony). 
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 lipca 2024 r. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 6 lipca 2024 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: 
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/uwiWzRKb1DYs6W2d6 
Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 6 lipca 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 8 lipca 2024 r. – nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 199 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 229 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 119 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

• 149 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru

*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Międzynarodowa Konferencja "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na nadchodzące październikowe terminy stypendialne zrobimy co w naszej mocy, by dostarczyć je Państwu szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Alexa Statkevycha na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

CENTER FOR AMERICAN STUDIES jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES  prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

199

Strona internetowa:

https://fb.me/e/4WPi48OjK

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję