Ogólnopolska Konferencja Marketingu, Public Relations i Dziennikarstwa

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-07-12 - 2024-07-12

Lokalizacja

Nazwa obiektu: MsTeams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

 

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Marketingu, Public Relations i Dziennikarstwa.

 

➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 12 lipca 2024 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby wystąpień zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 13 lipca 2024.

 

➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat marketingu, public relations i dziennikarstwa – tak ujmowanych wspólnie, jak i z osobna.

Przedmiotowe zagadnienia poddane zostaną pod dyskusję zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. 

Prezentacje mogą dotyczyć dowolnie wybranych państw.

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Nowoczesne strategie marketingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw;

• Marketing cyfrowy: najnowsze trendy i narzędzia;

• Marketing społeczny: promocja wartości społecznych i ekologicznych;

• Innowacje w e-commerce: przyszłość handlu online;

• Zrównoważony marketing: jak budować markę odpowiedzialną społecznie i ekologicznie;

• Media relations w erze cyfrowej: budowanie pozytywnych relacji z dziennikarzami i influencerami;

• Komunikacja wewnętrzna: jak zbudować zaangażowany zespół i lojalnych pracowników;

• Kryzysy w mediach społecznościowych: jak skutecznie reagować na komentarze i opinie online;

• Ewolucja mediów: jak zmiany technologiczne wpływają na dziennikarstwo;

• Fake news i dezinformacja: wyzwania dla mediów i społeczeństwa;

• Media a demokracja: rola mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;

• Etyka w dziennikarstwie: odpowiedzialność i obiektywizm w relacjonowaniu wydarzeń.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Wierzymy w wolność akademicką. Nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego konferencji.

 

➡️DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.

• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Członek Komitetu Naukowego.

• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

 

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:https://forms.gle/cKS575ondNu85QBK8

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: 

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 2 lipca 2024 r. 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 3 lipca 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 r.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:https://forms.gle/bF5LqMQtWLHruvHv8

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 lipca 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 8 lipca 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

 

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:

• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Marketingu, Public Relations i Dziennikarstwa"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

➡️FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Yaną Sergej, pod adresem e-mail: sergej@cfasofficial.com

Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

_________________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

149zł

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/708931757297856

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję