POLSKA (LITERATURA) NA SCENIE. KSIĄŻKA FILMOWA I TEATRALNA. DRAMAT JAKO KSIĄŻKA

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-10-16 - 2024-10-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Ulica i numer: al. Wojska Polskiego 9
Miasto i kod: 65-077 Zielona Góra

Organizator

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Pracownia Badań nad Kulturą Literacką Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze

Opis wydarzenia

Konferencja kontynuuje projekt realizowany przez Bibliotekę Norwida w 2013 r. pn. „Drama Festiwal”. Skupia się na promocji dramatu literackiego jako gatunku wokół teorii „dramat do czytania”, sięgając do przykładów zielonogórskich twórców tego gatunku (np. Iwona Kusiak, Jolanta Faistein). Projekt realizuje status naukowy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Towarzyszy 13 Festiwalowi Literackiemu PrOZA POETÓW im. Anny Tokarskiej.

Program i zagadnienia konferencji:

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o (nie)obecność literatury polskiej na współczesnej scenie teatralnej. Nie chodzi jedynie o tradycyjne ujęcie badające obecność dramatu i historię inscenizacji poszczególnych tytułów, ale o szersze spojrzenie dotyczące także innych gatunków, jak choćby prozy, która jest coraz częściej inscenizowana („Chłopi” – Krzysztof Grabczewski; „Cudzoziemka” – Katarzyna Minkowska; „Lalka” – Wojtek Klemm; „Kordian i cham. Powidok folwarczny” – Joanna Bednarczyk; „Księgi Jakubowe” – Michał Zadara; „Nad Niemnem” – Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima; „Trylogia” – Jan Klata, itd.). Mówiąc inaczej, chodzi o odpowiedź na pytanie, którą literaturą „żywi się” współczesny polski teatr i w jaki sposób to robi: w kluczu dramatycznym czy postdramatycznym? Jest to także pytanie o to, w jaki sposób ukazywana jest w teatrze Polska. Dlaczego i kiedy – na przykład – dzieje się to poprzez teksty historyczne, a kiedy poprzez literaturę współczesną. W tytule konferencji zawarta jest określona dwuznaczność tematyczna: chodzi jednocześnie o Polskę, jak i polską literaturę. Wydaje się bowiem, że nie można powiedzieć o pierwszym (Polska na scenie), nie mówiąc o drugim (literatura na scenie). Uzupełnieniem będą panele dyskusyjne:

Panel I: Dramat polski jako książka – dyskusja na przykładzie Antologii Dramatu Zielonogórskiego i Antologii Dramatu Lubuskiego z udziałem reżyserów.

Panel II: Książka filmowa i teatralna z udziałem bibliologów i teatrologów oraz krytyków.

Ogólnopolska Naukowa Konferencja „Polska (literatura) na scenie” jest połączona z panelami dyskusyjnymi, poruszającymi szeroko temat koneksji literatury, książki i teatru. Będziemy rozmawiać o obecności literatury w teatrze w aspekcie historycznym, społecznym, kulturowym, artystycznym i literackim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, a także środowisku naukowemu, przygotowany program sympozjum ma stać się przyczynkiem do ciekawych i nieoczywistych dyskursów z autorytetami polskiego teatru, literatury i krytyki.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych teoretyków i znawców tematu. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 20.09.2024 r. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl.

 

Opłata za udział w konferencji:

  • 300 złotych netto prelegenci, po decyzji Rady Programowej;
  • 150 złotych netto uczestnicy konferencji.

Cena bez VAT dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Koszty podróży i noclegów pokrywa instytucja delegująca.

Opłatę należy uiścić do 25 września 2024 r. na konto:

Santander Bank Polska S.A – 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „Polska (literatura) na scenie”

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie deklaracji udziału i przesłanie jej do 15 czerwca 2024 roku, w przypadku prelegentów z krótkim abstraktem artykułu (do 1000 znaków) w języku polskim lub angielskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej na adres:

dr Mirosława Szott – sekretarz konferencji:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,

telefon: 68 45 32 637 / 68 45 32 600

e-mail: m.szott@biblioteka.zgora.pl lub informacja@wimbp.zgora.pl

Organizatorzy przewidują publikację referatów w osobnym tomie i „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych” wydanych we współpracy z Wydawnictwem Naukowym i Edukacyjnym SBP/PUNKTOWANE, dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 31 października 2024 roku. Szczegółowa instrukcja wydawnicza zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/.

Prosimy o dostarczenie tekstów wystąpień do 30.09.2024 roku na adres: m.szott@biblioteka.zgora.pl

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

300 zł netto

Strona internetowa:

http://konferencja.norwid.net.pl/index.php

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję