Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planeta Ziemia. Problemy – wyzwania – perspektywy”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-08-17 - 2024-08-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer: online
Miasto i kod: online

Organizator

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Planeta Ziemia. Problemy – wyzwania – perspektywy”

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 sierpnia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Konferencja stanowi forum interdyscyplinarnych dyskusji nad współczesnymi i nadchodzącymi problemami środowiska, wyzwaniami związanymi z zrównoważonym rozwojem oraz perspektywami działań mających na celu ochronę Ziemi.Konferencja stanowi platformę wymiany wiedzy między młodymi i doświadczonymi badaczami – przedstawcielami nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych.

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
→ Polityka publiczna i współprace międzynarodowe
→ Rozwój edukacji ekologicznej
→ Wpływ klimatu na oceany, ląd i atmosferę
→ Rola społeczeństwa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju
→ Ekologia miejska: jak miasta wpływają na środowisko naturalne
→ Ekoturystyka, zarządzanie parkami narodowymi
→ Etyka i moralność w kontekście ekologii i ochrony przyrody
→ Rola energii odnawialnej i strategie transformacji energetycznej
→ Drony i sztuczna inteligencja w badaniach przyrodniczych
→ Strategie przeciwdziałania globalnemu ociepleniu
→ Źródła oraz skutki zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza
→ Strategie wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową, i geotermalną
→ Nowe technologie w służbie środowiska
→ Wyzwania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych
→ Badania ekosystemów wodnych i ich znaczenie dla życia na Ziemi
→ Ewolucja i adaptacja organizmów do zmieniających się warunków środowiskowych
→ Aktualne trendy klimatyczne
→ Różnorodność biologiczna
→ Nadciągające zmiany wyglądu krajobrazu
→ Działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk
→ Wpływ urbanizacji na jakość życia i środowisko miejskie
→ Innowacyjne podejścia do gospodarki
→ Recykling i efektywne wykorzystanie zasobów
→ Współczesna degradacja ekosystemów
→ Najnowsze przełomy geograficzne
→ Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi
→ Społeczeństwo obywatelskie i aktywizm
→ Inteligentne systemy gospodarowania odpadami
→ Możliwości redukcji zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.

DLA KOGO?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

RADA NAUKOWA
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/a7QFeKNL12QDnaWt9

2. Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 sierpnia 2024 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024 r. (godz. 20.00).

☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/XC8hFZwb6GHXqpS28

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 10 sierpnia 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja PLANETA ZIEMIA”.*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!

Opłaty za uczestnictwo:

149

Strona internetowa:

https://fb.me/e/57Aj693nS

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję