II Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki ,,Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-09-07 - 2024-09-08

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center for American Studies i Center for European Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,Center for American i Center for European Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Psychologii i Pedagogiki pt. “Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje”.


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 7 września 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 8 września 2023 r.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej psychologii i pedagogiki w obszarach problemowych takich jak: relacje międzyludzkie (w tym rodzinne), wychowanie i edukacja, kultura organizacyjna, praca i wypoczynek, stres w nowoczesnym społeczeństwie czy uzależnienia.Szczególny nacisk położymy na aspekty wzajemnych oddziaływań i związków między osobowością i umysłem oraz emocjami a zachowaniami człowieka.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA (OBSZARY) TEMATYCZNE:
• Rola rodziny w rozwoju dziecka
• Dorastanie a kształtowanie się osobowości (psychologia rozwoju)
• Różnice w typach osobowości
• Nowe podejścia w diagnozowaniu i terapii dzieci
• Osobowość a dysfunkcyjne związki
• Działania profilaktyczne wobec uzależnień wśród dzieci i młodzieży
• Rola szkoły (systemu edukacji) w kształtowaniu zdrowych nawyków
• Edukacja systemowa a edukacja domowa (home schooling)
• Zastosowanie nowych technologii w badaniach psychologicznych i pedagogicznych
• Psychologiczne i pedagogiczne podejścia do problemów społecznych
• Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego u dzieci i młodzieży – zasadnicze problemy i wyzwania
• Nowe podejścia do nauczania języków obcych
• Edukacja w dobie cyfrowej
• I wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite doświadczenia i dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  • prof. UW dr hab. Mariola Bieńko (Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej Uniwersytet Warszawski) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
    • dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
    • dr Jagoda Dzida (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
    • adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
    • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: Prześlij abstrakt wystąpienia (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/Sv8NYe1xfziZSRQ77 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 27 sierpnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 28 sierpnia 2024 r. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2024.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
 Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/NQWjufW5otxv6D1T9 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 1 września 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 3 września 2024 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współ wystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Piotra Wójciaka, na adres: wojciak@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES

O NAS  Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut. Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców. 

Opłaty za uczestnictwo:

149, 179, 69 zł

Strona internetowa:

https://fb.me/e/5cgd8oNgL

II Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki ,,Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję