II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-10-17 - 2024-10-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Ulica i numer: ul. Grunwaldzka 137
Miasto i kod: 82-300 Elbląg

Organizator

Instytut Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Opis wydarzenia

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej od zawsze obarczone było ryzykiem, a niepewność towarzyszyła niemal wszystkim decyzjom o charakterze strategicznym i bieżącym. Niepewność często wynika z nieprzejrzystego mechanizmu podejmowania decyzji i nasila się wraz z pojawiającymi się wstrząsami gospodarczymi i politycznymi. Choć przyczyn i rodzajów niepewności jest wiele, ich wspólną cechą jest tworzenie mniej atrakcyjnego środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku determinującym czynnikiem funkcjonowania globalnej gospodarki stało się powszechne poczucie niepewności i nieprzewidywalności. Wynika ono z doświadczenia ogólnoświatowej pandemii Covid-19, której konsekwencje w dalszym ciągu są odczuwalne w życiu społecznym i gospodarczym. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. wywołała katastrofalny kryzys humanitarny i zagroziła stabilności stosunków geopolitycznych. Konsekwencją pandemii i wojny jest m.in. spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego, wzrost inflacji i zadłużenia, zakłócenia w funkcjonowaniu ogólnoświatowych rynków produktów strategicznych – m.in. zbóż i surowców naturalnych. Sytuacja ta, wraz nasilającym się kryzysem klimatycznym i energetycznym powoduje obniżenie poziomu bezpieczeństwa  energetycznego i żywnościowego na świecie.

Wszystko to wymusza na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków geopolitycznych, występujących szoków podażowych i cenowych, bardziej kosztownych wzorców handlu i znacznego przekierowania w handlu energią. Jednocześnie nakłada się na to rozwój sztucznej inteligencji, wywierającej w coraz większym stopniu wpływ na zatrudnienie, gospodarkę i społeczeństwo. Nowa rzeczywistość gospodarcza odznaczająca się zwiększonym poziomem niepewności i ryzyka prowokuje do zastanowienia się nad następującymi zagadnieniami:

  1. Wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na gospodarkę;
  2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych;
  3. Handel międzynarodowy w aspekcie konfliktu;
  4. Rynek pracy i migracja kapitału ludzkiego w warunkach ryzyka i niepewności;
  5. Działania przedsiębiorstw dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw;
  6. Działania państw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego
  7. Światowy kryzys klimatyczny i energetyczny;
  8. Transformacja gospodarcza w kierunku dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego;
  9. Przemysł przyszłości – perspektywa wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0

Te i inne zagadnienia staną się przedmiotem dyskusji prowadzonej podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 

Opłaty za uczestnictwo:

350 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii (recenzje, redakcja, druk). 430,50 zł - obejmuje proces wydawniczy monografii; opłata dla osób niefinansowanych ze środków publicznych (opłata powiększona o VAT).

Strona internetowa:

https://ans-elblag.pl/2-ogolnopolska-konferencja-naukowa-oblicza-przedsiebiorczosci.html

II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”  Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję