II Ogólnopolski Kongres Prawa Mody

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-09-14 - 2024-09-14

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online (MS Teams)
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Prawa Mody – unikalnym wydarzeniu stanowiącym miejsce wymiany wiedzy oraz dyskusji między pasjonat_k_ami prawa mody i przedstawiciel_k_ami branży modowej!

KIEDY?

Kongres odbędzie się w sobotę 14 września 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. 

Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 15 września 2024.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Kongresu Prawa Mody jest dyskusja na temat problematyki prawa mody w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w branży modowej (od marketingu, poprzez swoiste metody zatrudnienia, aż po polityki ochrony środowiska ograniczające działania firm modowych).

Organizatorzy Kongresu Prawa Mody pragną poddać pod dyskusję mnogość palących kwestii związanych z prawem w branży mody, takich jak umowy licencyjne, prawa autorskie, ochrona znaków towarowych oraz aspekty prawne związane z produkcją i dystrybucją produktów modowych (odzieży i akcesoriów).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

✓ Prawo własności intelektualnej (w tym szczególności prawo autorskie i prawo znaków towarowych) w branży modowej

✓ Umowy i transakcje handlowe związane z przemysłem modowym (krajowe, jak i międzynarodowe)

✓ Prawo pracy i formy zatrudnienia w branży modowej

✓ Cła i podatki dotyczące podmiotów gospodarczych sprzedających odzież i akcesoria

✓ Trade dress – case studies

✓ Nowe wyzwania dla branży mody (m.in. sztuczna inteligencja, cyfryzacja i wirtualna rzeczywistość)

✓ Najciekawsze orzeczenia dotyczące “spraw modowych” i ich konsekwencje

✓ Etyczne zagadnienia produkcji odzieży (współczesna praca niewolnicza, praca dzieci, degradacja środowiska naturalnego, itd.)

✓ Zagadnienia związane z międzynarodowymi łańcuchami dostaw

✓ Prawne aspekty modelingu

✓ Branża mody a startupy i e-commercePowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, przedstawicieli branży mody, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. Akademickich Center for American Studies) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Julia Szwiec (Polskie Centrum Mediacji w Warszawie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/unB5r5yhiyf9VSQi7

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 września 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 września 2024.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 września 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/SdWTw6WZwFsUMc4s9

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 5 września 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 8 września 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: 

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Kongres Prawa Mody”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Kongresu, panią Fatmą Mejri, pod adresem mejri@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia! 

_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

149 zł

Strona internetowa:

https://fb.me/e/9iDKVIhPe

II Ogólnopolski Kongres Prawa Mody
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję