Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Język w ujęciu interdyscyplinarnym. Metody – wyzwania – perspektywy"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-01-19 - 2024-01-19

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online (MS Teams)
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo, 

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Język w ujęciu interdyscyplinarnym. Metody – wyzwania – perspektywy". 


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 19 stycznia 2024 między 17:00 a 21:30 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 20 stycznia 2024.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem jest analiza zjawiska języka z perspektywy interdyscyplinarnej, czyli poprzez połączenie wiedzy i metod z różnych obszarów nauki: językoznawstwa, filologii, filozofii, prawa, komunikacji społecznej, medioznawstwa, kulturoznawstwa, psychologii, pedagogiki i logopedii. Wystąpienia mogą dotyczyć wybranych zagadnień związanych z językiem i podejmowane być z perspektywy jednej z dowolnie wybranych nauk.Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę analizy języka w we wszystkich wspomnianych kontekstach, uwzględniając zagadnienie przyszłości badań nad językiem, wskazując na potencjał interdyscyplinarnych podejść w dalszym rozwijaniu wiedzy o języku i jej roli we współczesnym społeczeństwie.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Analiza wpływu języka na struktury i funkcje mózgu
• Nowoczesne metody analizy tekstu
• Tłumaczenie i przekład kulturowy. Omówienie wyzwań i strategii w tłumaczeniu oraz jak język odzwierciedla i wpływa na kulturowe koncepty
• Komunikacja międzykulturowa. Badanie dynamiki komunikacji międzykulturowej, bariery i strategie porozumiewania się w wielokulturowym otoczeniu
• Psycholingwistyka i procesy poznawcze
• Analiza relacji między językiem a poznawaniem, emocjami, percepcją oraz jak język wpływa na procesy myślowe
• W jaki sposób język jest wykorzystywany w polityce, retoryce i manipulacjach społecznych.
• Jak interakcje językowe wpływają na projektowanie interfejsów użytkownika w aplikacjach i systemach
• Języki w erze globalnej komunikacji
• Analiza ewolucji języków w kontekście globalizacji, ich roli w komunikacji międzynarodowej oraz wyzwania zachowania różnorodności językowej
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. 
Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. 
Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr n. med Mirosława Dulczewska-Miller (praktyka lekarska w Chicago, Illinois, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Jagoda Dzida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:  https://forms.gle/VXV5z98Gr5W6jrf5A 
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 stycznia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 stycznia 2024 r.
Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 stycznia 2024 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencje przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/TVGaXmqmmaEm6gb99 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 stycznia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024 (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznac się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Język w ujęciu interdyscyplinarnym. Metody – wyzwania – perspektywy" *Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką, pod adresem motucka@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center For American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center For American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

139

Strona internetowa:

https://fb.me/e/3i5j37ipA

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję