XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-10-19 - 2023-10-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Budynek "Działownia" Politechniki Krakowskiej lub Online
Ulica i numer: ul. Warszawska 24
Miasto i kod: Kraków 31-155

Organizator

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury, Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Sztuce Ogrodowej i Dendrologii Historycznej.

Zgodnie z ustaleniami zeszłorocznych wyników, tematem proponowanym na tegoroczne spotkanie, które odbędzie się w dniach 19-21 października, jest:

"Sustainable development goals in managing the cultural and historic landscape"

"Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami"

 

Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w formule hybrydowej

Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji dotyczącej idei zrównoważonego rozwoju w kontekście krajobrazów kulturowych wraz z ich elementami (parki, ogrody, rezydencje, gospodarstwa ekologiczne, uprawy itp.). Szczególny nacisk zostanie położony na temat rozwoju w aspektach konserwacji, ekologii, klimatu, planowania oraz krajobrazu.

Jest to kontynuacja rozważań związanych z identyfikacją bieżących problemów i wyzwań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego miast, wsi, otwartych przestrzeni i historycznych ogrodów. Ważne jest również podkreślenie zrównoważoności krajobrazów oraz ich samowystarczalności i różnorodności biologicznej na różnych skalach. Refleksje te odpowiadają lokalnym, krajowym oraz globalnym wysiłkom dążącym, zgodnie z zasadą długofalowości, do zachowania cennych krajobrazów dla przyszłych pokoleń.

Opierając się na inicjatywie Nowego Europejskiego Bauhausu oraz fundamentalnym akcie prawnym obowiązującym w Polsce, czyli postanowieniach Konstytucji Polski, artykuł 5 Ustawy Zasadniczej stwierdzający, że: "Rzeczpospolita Polska będzie chronić niezawisłość i nienaruszalność swojego terytorium, zapewniać wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo swoich obywateli, chronić dziedzictwo narodowe i zapewniać ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju", podejmiemy międzynarodową dyskusję na powyższe tematy.

Planujemy przedstawienie badań skierowanych na działania inkluzywne, inspirowane dziedzictwem, odpowiadające na potrzeby i wykraczające poza funkcjonalność, jednocześnie działając w harmonii z przyrodą i środowiskiem. Daje to szansę na opracowanie uniwersalnych zasad i wytycznych, popartych bogatym doświadczeniem.

W tym roku obchodzimy również 30. rocznicę naszej konferencji, a jako wyjątkowe wydanie skupimy się na temacie dziedzictwa historycznego dla zrównoważonego rozwoju. Planujemy podzielić konferencję na odpowiednie panele dyskusyjne związane z badaniami nad zagadnieniami dotyczącymi konserwacji, ochrony, roślinności, zarządzania dziedzictwem oraz rozwoju krajobrazów kulturowych.

=========================================================

DLA KOGO?

Serdecznie zapraszamy ambitnych studentów, doktorantów, doświadczonych badaczy, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w konferencji oraz profesjonalistów zainteresowanych tematyką konferencji.

Uczestnictwo bierne jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od posiadanych kwalifikacji naukowych.

=========================================================
WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI:

19 października 2023,czwartek

Główne sesje konferencyjne

20 października 2023, piątek

Sesje studenckie

21 października 2023, sobota

Wycieczka studyjna - Park Krajobrazowy Nowa Huta - Kraków

=========================================================

TERMINY:

15 września – składanie zgłoszeń

1 października – akceptacja referatów

=========================================================

OPŁATA KONFERENCYJNA DLA PRELEGENTÓW

Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 380 PLN i powinna zostać dokonana przelewem bankowym na konto:

Odbiorca: Politechnika Krakowska Bank: Alior Bank SA Numer konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 Tytuł przelewu: Konferencja ogrodowa 2023 - Twoje imię i nazwisko

Link do rejestracji: https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/register/

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW 


Dla uczestników konferencji wstęp wolny.

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W SESJI STUDENCKICH WYSTĄPIEŃ

Dla studentów wygłaszających prezentacje w sesji studenckich wystąpień nie obowiązuje opłata konferencyjna.

Link do rejestracji:
 https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/register/

=========================================================

DANE KONTAKTOWE:

Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Krajobrazu [A-8]

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Telefon: 0608-396-220, 12 628 24 64

E-mail: konferencjaogrodowa@pk.edu.pl

Strona internetowa: https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/Landscape-Conference-in-Cracow

Instagram: https://www.instagram.com/landscape_conference/ 

Informacje o konferencji i towarzyszących wydarzeniach dostępne również na stronie: https://www.facebook.com/Landscape-Conference-in-Cracow 

=========================================================

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- Konferencja odbędzie się w języku angielskim/polskim;
- Prosimy przygotować prezentację lub plakat;
- Sesje konferencyjne będą odbywać się w budynku "Działownia" Politechniko Krakowskiej oraz online na platformie Zoom.

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/HW8SUSY995
Numer ISSN: 2071-1050
Współczynnik Impact Factor: 3.889 Punktacja MNiSW: 100 pkt

Opłaty za uczestnictwo:

380

Strona internetowa:

https://konferencjaogrodowa.pk.edu.pl/

XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Cyklu Sztuki Ogrodowej i Dendrologii Historycznej
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję