Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody rozwiązywania sporów. Polska – Europa – świat"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-12-23 - 2023-12-23

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For European Studies i Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Metody rozwiązywania sporów w Polsce, Europie i na świecie. Droga sądowa – arbitraż – mediacja – negocjacje".


➡️KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 23 grudnia 2023 między 9.00 a 14.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.


➡️ CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Konferencji jest dyskusja na temat metod rozwiązywania sporów drogą sądową, mediacyjną i arbitrażową w Polsce, Europie i na świecie.

Tytułowe "spory" należy rozumieć w ujęcie Konferencji szeroko. Obok metod rozwiązywania sporów prawnych, analizie poddane zostaną także spory militarne, polityczne i społeczne oraz wybrane instytucje zajmujące się rozwiązywaniem konfliktów i techniki oraz strategie ich rozwiązywania.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• historia metod rozwiązywania sporów
• najskuteczniejsze metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• arbitraż jako sposób rozwiązywania sporów
• postępowanie sądowe jako droga do rozwiązania sporu – wady i zalety
• istota mediacji i rola mediatora
• wpływ sporów na psychologiczny stan człowieka i jego postępowanie
• techniki i strategie negocjacji
• eskalacja i deeskalacja konfliktu
• metody rozwiązywań sporów geopolitycznych

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


➡️ DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️ KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Polskie Centrum Mediacji w Warszawie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Jagoda Dzida (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Center for American Studies Ukraine) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


➡️ UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:  
https://forms.gle/DEQVdbRe1nY3pK1d7

2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 grudnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

- Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
- Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 grudnia 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 grudnia 2023 r.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣Wypełnienij formularza uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/CGGZMb5EuQN8K8AT7

2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 grudnia 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 18 grudnia 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


➡️ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.


➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „imię nazwisko" – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Metody rozwiązywania sporów."

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


➡️ PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️ FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


➡️ PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko, na adres: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

https://fb.me/e/2eZgvtB2r

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję