"Ruch, światło, materia" Ogólnopolski Kongres Fizyków

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-12-16 - 2023-12-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for the Study of Science and Technology

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Fizyków pt. "Ruch, światło, materia". 


KIEDY?

Kongres odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 17 grudnia 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Ogólnopolskiego Kongresu Fizyków "Ruch, światło, materia" jest wymiana doświadczeń i wiedzy między młodymi i doświadczonymi fizykami. Kongres obejmuje szereg katalog tematów, takich jak mechanika klasyczna i kwantowa, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka, fizyka jądrowa, astrofizyka oraz zastosowania fizyki w różnych dziedzinach nauki i technologii.


PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

Struktura wszechświata: od Wielkiego Wybuchu do ciemnej materii

Mechanika kwantowa: zachowanie materii i energii w najmniejszej skali

Teoria względności: zrozumienie związku między przestrzenią, czasem i ruchem

Mechanika płynów: zrozumienie właściwości cieczy i gazów

Natura fal: badanie właściwości światła

Dualność falowo-cząsteczkowa: zrozumienie podwójnej natury materii i energii

Struktura atomu: zrozumienie materii w skali atomowej

Fizyka optyki: odkrywanie nauki o widzeniu

Efekt Dopplera: jak ruch wpływa na percepcję dźwięku

Fizyka energii słonecznej: zrozumienie nauki o panelach słonecznych

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Pozostajemy otwarci na wystąpienia interdyscyplinarne. Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu. 

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?

Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.

Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

dr Kamil Konowalik (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/Du5PdfU3oDmak7by7

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 grudnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)!

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 grudnia 2023 r.

3. Wnieś opłatę za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 grudnia 2023 r. (godz. 20.00).

UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/ramQx9DpidpC6r1x8

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 grudnia 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 grudnia 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem kongresu – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

 – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Fizyków”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ

- Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w kongresie ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.

- Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

- Link do transmisji (pokoju kongresowego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.

- Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

- Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

- Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).

- Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu.

- Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego kongresu.

- Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu).


PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!

____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.

Opłaty za uczestnictwo:

125 PLN

Strona internetowa:

https://fb.me/e/19ct1yCht

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję