Ogólnopolska konferencja naukowa "Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-11-07 - 2012-11-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

ury Europejskiej UAM

Opis wydarzenia

Władza jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale że zewsząd się wyłania Michel Foucault Głównym celem ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy” organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM z siedzibą w Gnieźnie, jest znalezienie odpowiadającej wymogom zarówno dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej, jak i stanowi wiedzy, odpowiedzi na pytanie: jakiego rozumienia płci i władzy obecnie potrzebujemy? Mimo, że temat konferencji ma swoją bogatą literaturę i może wydawać się wyeksploatowany, naszym celem nie jest powielanie opinii dotyczących związków pomiędzy płcią i władzą, ale wskazanie na ograniczenia dotychczasowych ujęć i możliwości ich przekroczenia. Płeć nie jest dla nas zatem tożsama tylko z gender, lecz także z płcią w sensie biologicznym, natomiast władza to nie tylko wszechwładne techniki kontroli, lecz także strategie aktywnego oporu i emancypacji. Chodzi nam zatem o postawienie znanej tematyki w ramach odmiennych ram interpretacyjnych, zadanie znanemu materiałowi badawczemu nowych pytań oraz – w rezultacie – zaproponowanie innowacyjnych interpretacji relacji między płcią i władzą. Chcielibyśmy prześledzić, jak związki między płcią i władzą wyglądały na przestrzeni dziejów (od starożytności po współczesność), a także zastanowić się, co w tych relacjach jest uniwersalne i ponadczasowe, a co lokalne i historycznie uwarunkowane. Problemy, które stanowią centrum naszego zainteresowania są następujące: 1. Kobiety/mężczyźni w centrum i na marginesach historii; 2. Rola wielkich jednostek (kobiet i mężczyzn) w historii polskiej i powszechnej; 3. Przemiany stereotypowych ról płciowych, a problem władzy; 4. Kultura konsumpcyjna: kobieta/mężczyzna jako klient uwodzony przez władze towaru; 5. Strategie wykluczania w różnych systemach religijnych i kulturowych. Do udziału w tak zarysowanej problematyce konferencji zapraszamy badaczy reprezentujących różne dyscypliny: antropologów, historyków, kulturoznawców, socjologów, psychologów, filozofów, politologów, teologów, etc. Wszystkim uczestnikom, których referaty uzyskają pozytywną recenzję zapewniamy publikację w tomie z serii „Studia Europaea Gnesnensia” (czasopismo oczekuje na parametryzację, która nastąpi jeszcze przed konferencją).

Opłaty za uczestnictwo:

uczestnictwo w roli prelegenta - 350 zł, w roli słuchacza - bezpłatne

Strona internetowa:

www.gniezno2012.entro.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję