III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-10-14 - 2023-10-14

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Microsoft Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne".

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 14 października 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Konferencji także na niedzielę 15 października 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętej miłości, seksualności i intymności przez pryzmat prawa, psychologii (w tym seksuologii) oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (filozofii, socjologii, kulturoznawstwa czy ekonomii).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• nieheteronormatywność – aspekty prawne, polityczne, psychologiczne i kulturowe
• przestępczość na tle seksualnym
• regulacje prawne dotyczące seksualności człowieka w wybranych państwach świata
• normy i obyczaje dotyczące seksualności w kulturach wybranych społeczeństw (kiedyś i dziś)
• inność w relacjach partnerskich
• miłość a ustroje gospodarcze (kapitalizm, socjalizm, społeczna gospodarka rynkowa) i tzw. utowarowienie miłości
• miłość homoseksualna w wymiarze psychologicznym
• intymność a seksualność
• historia miłości – kiedyś i dziś
• zaburzenia seksualności człowieka
• miłość w XXI wieku
• intymność w kulturze wybranych społeczeństw
• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UW dr hab. Mariola Bieńko (Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Academic Director Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Country Director w Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Prześlij abstrakt prezentacji (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/C3vvmnLYDtgith3s9

- Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 października 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

- Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 4 października 2023 r.

- Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 października 2023.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do rejestracji na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/Yaj9dafvEiBS9k159

- Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 7 października 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

- Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 9 października 2023 (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) –
III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność".

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Marty Motuckiej, na adres: motucka@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję