Konferencja naukowa pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowana w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy Młodych Naukowców”.

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-24 - 2023-05-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej GWSH)
Ulica i numer: ul. Harcerzy Września 1936 nr 3
Miasto i kod: 40-659 Katowice

Organizator

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (dawniej GWSH)

Opis wydarzenia

24 maja 2023 r. Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza na konferencję Młodych Naukowców pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowaną w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy Młodych Naukowców”.
Jej celem jest prezentacja stanu wiedzy naukowej, dotyczącej zielonego zarządzania organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki.
Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uczelni (70 punktów).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to kluczowy element współczesnej gospodarki, a Młodzi Naukowcy mają do odegrania istotną rolę w jej rozwoju. W miarę jak świat korporacji przechodzi na bardziej zrównoważony model, firmy zwracają się do Młodych Naukowców, aby poprzez badania, analizy i obserwacje pomogli im określić konieczne do wprowadzenia zmiany. 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy:  
• wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta — naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,  
• prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach,  co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,  
• dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.  

Tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach:  
• zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,  
• zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,  
• innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,  
• zielonego podejścia do zasobów ludzkich,  
• oraz związków wymienionych aspektów / obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia. 

Sekcje tematyczne konferencji:
Sekcja 1
Zielona organizacja, zielone środowisko, zielone społeczeństwo – ekonomiczny i społeczny wymiar biznesu.
Sekcja 2
Środowisko i ekologia a zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu.
Sekcja 3
Innowacje we współczesnym podejściu do zarządzania organizacjami.
Sekcja 4
Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi moda czy konieczność?
Sekcja 5
Kultura organizacyjna w zielonym zarządzaniu.
Sekcja 6
Problemy zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w dyskursie naukowym.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez:
Prezydenta Miasta Katowice
Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez:
Perspektywy
TVP 3
Forum Akademickie

Zapisy do 15 kwietnia  poprzez formularz na stronie internetowej.

Kontakt w sprawie Konferencji:
zzo@akademiagornoslaska.pl
tel. 32 357 05 15

Opłaty za uczestnictwo:

Uczestnik czynny: 350,- pln; Uczestnik bierny: 100,- pln

Strona internetowa:

https://www.akademiagornoslaska.pl/kmn/

Konferencja naukowa pod tytułem „Zielone zarządzanie organizacjami – możliwości i wyzwania XXI wieku” realizowana w ramach projektu „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy Młodych Naukowców”.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję