III Ogólnopolska Konferencja pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-09-05 - 2023-09-05

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For European Studies i Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!

Center For European Studies oraz Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat".KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 6 sierpnia 2023.CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wolności, równości i wielokulturowości w Polsce, Europie i na świecie przez pryzmat prawa, ekonomii, socjologii, kulturoznawstwa oraz innych nauk społecznych i humanistycznych (m.in. psychologii, filozofii czy politologii).


Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• pojęcie wolności; wolność człowieka w teorii i w praktyce
• wpływ prawa na wolność człowieka
• pojęcie równości; równość ludzi w teorii i w praktyce
• równość i regulacje prawne jej dotyczące – kiedyś, obecnie i w przyszłości
• wielokulturowość a regulacje prawne w wybranych państwach
• dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/evjBXifS2GQH5ZbSA
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 26 lipca 2023 (termin ten nie zostanie przedłużony).
• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 29 lipca 2023 (godz. 20.00).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 27 lipca 2023.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/vbQiwQQ1Gfh4Bw856

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 29 lipca 2023.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2023 – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty "w ciemno").OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 149 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wolność, równość i wielokulturowość”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno oraz o osobne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych z zaznaczeniem, że jest to referat grupowy.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem konferencji, panem Olafem Hajnoszem: hajnosz@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

https://fb.me/e/2cWRIOXlF

III Ogólnopolska Konferencja pt.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję