Konferencja Naukowa: DZIECKO I DZIECIŃSTWO W INTERDYSCYPLINARNYM DYSKURSIE

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-29 - 2023-05-30

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku
Ulica i numer: Bohaterów Westerplatte 64
Miasto i kod: 76-200 Słupsk

Organizator

Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem Dziecko i dzieciństwo w interdyscyplinarnym dyskursie. W ramach konferencji pragniemy podjąć dyskusję wokół pedagogicznych, psychologicznych, historycznych, medycznych i prawnych kontekstów związanych z osobą dziecka i dzieciństwem. Po tak długim okresie spotkań w formule zdalnej z ogromną radością/satysfakcją zapraszamy do udziału w konferencji w formie stacjonarnej. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Słupsku i wspólnie podjąć debatę. Badania nad dzieckiem i dzieciństwem stanowią wyodrębniony obszar dociekań naukowych w naukach społecznych, w tym pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, etyce, medycynie, naukach o zdrowiu i prawie. Badania te charakteryzują się specyficznym ujęciem przedmiotu badań, ich epistemologicznym wymiarem i założeniami metodologicznymi. Oprócz perspektywy dorosłych, w badaniach tych coraz częściej pojawia się głos dziecka. Na przestrzeni lat znaczenie pojęcia „dziecko” i „dzieciństwo” ulegało zmianom. Dyskurs naukowy ewoluował od traktowania dzieci jako „małych dorosłych”, po podejście do dziecka jako istoty, którą trzeba otaczać opieką i chronić przed brutalnością życia, aż po pojmowanie dziecka jako „osoby stającej się”, wymagającej troski i sprzyjających warunków dla jego rozwoju. Perspektywa ponowoczesna stanowi kontynuację nadawania dziecku i dzieciństwu społecznej rangi, eksponowania jego miejsca w społeczeństwie i chronienia praw. Już w 2010 roku Barbara Smolińska-Theiss sformułowała nadal aktualne pytania, stwierdzając, iż: „Zmienia się model dziecka i dzieciństwa, zmieniają się idee i style wychowania. Zmienia się praktyka wychowania i różne narracje dzieciństwa. Jaki jest kierunek tych zmian? Co nowego pojawia się i zapowiada w badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem?” Od tego czasu pojawiło się wiele istotnych badań nad dzieciństwem, pozwalających na krystalizowanie się określonych kierunków i pól badawczych. Eksploracji zaczęto poddawać kolejne przestrzenie dzieciństwa, a w ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem naukowej refleksji stał się dziecięcy świat, w kontekście statusu dziecka, jego praw i miejsca w społeczeństwie. W tym interdyscyplinarnym dyskursie ujawnia się prakseologiczny cel – zaangażowania na rzecz poprawy warunków życia, edukacji, sytuacji społeczno-ekonomicznej, prawnej i zdrowotnej dzieci. W taką perspektywę wpisuje się program konferencji, którą traktujemy jako okazję wprowadzania w świat dzieciństwa, rozumienia dziecka i rozpoznawania jego codziennej sytuacji. Jak to zauważył H. Rudolph Schaffer, ale nie tak, jak ono jest najczęściej postrzegane „[…] jako mniejsza i słabsza wersja dorosłego – bardziej zależna, mniej znająca się na rzeczy, mniej kompetentna oraz gorzej uspołeczniona i mniej opanowana emocjonalnie”2. Chodzi o to, aby poszukiwać w małym człowieku, jego ogromnego potencjału rozwojowego, nadawać dzieciństwu rangę ważnego doświadczenia biograficznego, fundamentu, na którym bezpiecznie będzie ono realizowało projekt własnego życia. Spójrzmy na dzieciństwo z perspektywy aktualnych problemów społecznych, nowych zjawisk, które są udziałem nie tylko dorosłych, ale i dzieci.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji, dzielenia się wynikami swoich badań i
przemyśleniami. Proponujemy, aby nasze spotkanie koncentrowało się wokół
następujących tematów i zagadnień:

1. Dziecko i dzieciństwo w pedagogice/ w naukach społecznych:
− Dzieciństwo w wymiarze temporalnym - konteksty historyczne.
− „Nie ma dzieci są ludzie” – korczakowskie inspiracje we współczesnej pedagogice.
− Orientacje pajdocentryczne we współczesnej pedagogice – dziecko jako „człowiek
jutra”.
− Wokół aspektów metodologicznych badań nad dzieckiem i dzieciństwem.

2. Dziecko i dzieciństwo jako wartość w interdyscyplinarnym dyskursie:
− Dzieciństwo jako fenomen rozwojowy i wyjątkowy rozdział w jednostkowych
biografiach.
− Dziecko jako podmiot poznający, rozpoznający, tworzący/kreujący świat.
− Bezpieczne dzieciństwo w czasach ryzyka, presji przemian i aksjonormatywnego
rozproszenia.

3. Dziecięce wymiary życia społecznego:
− Zagubione dzieciństwo - dziecko zaniedbane, odtrącone, samotne; dziecko o
„zranionej tożsamości”.
− Dziecko i dzieciństwo w sytuacji doświadczania niepełnosprawności.
− Zabezpieczanie praw dziecka.
− Dziecko w świecie mediów; medialne obrazy dzieciństwa.

4. Dziecko i dzieciństwo w kryzysie:
− Wyzwania edukacji zdalnej – szkoła w domu.
− Bilans zysków i strat po okresie pracy zdalnej.
− Zagrożone dzieciństwo? – jak dzieci radzą sobie z sytuacją izolacji, niedostatków
kontaktów społecznych i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną.
− Dziecko i dzieciństwo w obliczu wojen i konfliktów zbrojnych.
− Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka z doświadczeniem migracji.
− Dzieciństwo w antropocenie.
− Sytuacje graniczne w życiu dziecka.

5. Pokolenie 4,0. Młodzież o sobie i dla siebie:
- Nasze troski i problemy.
- Nasze cele i marzenia.
- Szkoła naszych marzeń.
- Ważne tematy i wartości.

W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A W K O N F E R E N C J I

zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym adresem: https://forms.gle/PC7e36JRA88uwtmp8

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 12 maja 2023 roku na numer rachunku bankowego Akademii Pomorskiej w Słupsku   02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-566

W tytule wpłaty proszę podać:
- nr subkonta konferencji,
- nazwę konferencji (dziecko i dzieciństwo)
- imię i nazwisko osoby uczestniczącej.
PAKIETY:
1. Pakiet konferencyjny A w kwocie 650 zł.
2. Pakiet konferencyjny B w kwocie 500 zł.
3. Pakiet konferencyjny C w kwocie 300 zł.
4. Pakiet konferencyjny D w kwocie 150 zł.

PAKIET KONFERENCYJNY A – 650 zł:
- uczestnictwo w konferencji z wystąpieniem;
- publikację w czasopiśmie lub recenzowanej monografii naukowej;
- udział w przerwach kawowych, obiadach i uroczystej kolacji;
- spektakl teatralny;
- materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa.
PAKIET KONFERENCYJNY B – 500 zł:
- uczestnictwo w konferencji z wystąpieniem;
- publikację w czasopiśmie lub recenzowanej monografii;
- udział w przerwach kawowych i obiadach;
- spektakl teatralny;
- materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa.
PAKIET KONFERENCYJNY C – 300 zł:
- uczestnictwo w konferencji z wystąpieniem;
- udział w przerwach kawowych, obiadach;
- spektakl teatralny;
- materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa.
PAKIET KONFERENCYJNY D – 150 zł:
- uczestnictwo w konferencji bez wystąpienia;
- udział w przerwach kawowych, obiadach;
- materiały konferencyjne i certyfikat uczestnictwa.

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP w Słupsku

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski
prof. dr hab. Roman Leppert
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
prof. dr hab. Waldemar Wierzba
dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Sylwia Jaskulska, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Hanna Krauze-Sikorska, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ w Krakowie
dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. UKW w Bydgoszczy
dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS w Warszawie
dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK w Kielcach, ATEE
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP w Słupsku
dr Marek Michalak (Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018)

Komitet Organizacyjny:
dr Danuta Apanel
dr Joanna Augustyniak
dr Marta Gliniecka
dr Dominika Gruntkowska
dr Izabela Kasprowicz
dr Ewa Murawska
dr Grzegorz Piekarski – sekretarz konferencji
dr Marta Sałapata
mgr Przemysław Kaca

Opłaty za uczestnictwo:

od 150 do 650 zł.

Strona internetowa:

Konferencja Naukowa: DZIECKO  I DZIECIŃSTWO  W INTERDYSCYPLINARNYM  DYSKURSIE
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję