Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-06-17 - 2023-06-17

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online - MS Teams
Ulica i numer: Online - MS Teams
Miasto i kod: Online - MS Teams

Organizator

Center For European Studies i Center For American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce".


➡️KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 czerwca 2023.


➡️CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Celem konferencji jest przedstawienie problemów teoretycznych i praktycznych zarządzania i logistyki oraz stojących przed nimi współczesnych wyzwań i prób ich rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• czy istnieje idealny system logistyczny?
• logistyka konfliktów zbrojnych
• historia oraz rozwój logistyki
• logistyczne case-studies (np. ważność kanału Sueskiego w systemie transportowym)
• teorie zarządzania w praktyce (case-studies)
• kluczowe wyzwania zarządzania organizacjami
• zarządzanie w sferze publicznej vs. prywatnej
• wpływ poprawnego zarządzania na efektywność biznesu
• kryteria (miary) skutecznego zarządzania organizacją

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.➡️DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


➡️KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• adw. dr Valery Loumber, J.D. (Gavrilov & Brooks Law Firm, Sacramento/Los Angeles) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• dr Monika Walicka (Politechnika Białostocka) – Członkini Komitetu Naukowego
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (President of the Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego


➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

- UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/jMKu9NKKhtRjjCkT8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 6 czerwca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 10 czerwca 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 czerwca 2023 r.


- UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/KyuvTEpEwVP7ZwMMA

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 10 czerwca 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 13 czerwca 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty)


➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 145 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE) – 2 opcje:
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


➡️PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Anatolia Tymchenko na adres e-mail: tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

119

Strona internetowa:

https://fb.me/e/5nYmPriHK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję