„Od stóp do głów. Ciało i cielesność w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej" Ogólnopolska konferencja naukowa

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-05 - 2023-05-06

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Ulica i numer: Krakowskie Przedmieście 32
Miasto i kod: Warszawa, 00-325

Organizator

Koło Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastycznej

Opis wydarzenia

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Od stóp do głów. Ciało i cielesność w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, która odbędzie się w Pałacu Tyszkiewiczów, przy ul. Krakowskie Przedmieście 32, w Warszawie, w dniach 5-6 maja 2023 r.

Żyjemy w rzeczywistości, w której ciało stało się nie tylko tematem dyskusji, ale i przestrzenią napięć. Przekaz medialny tematyzuje cielesność: z jednej strony zalewani jesteśmy wizerunkami wysportowanych ciał, przefiltrowanych twarzy influencerek z Instagrama i TikToka, reklamami pełnymi młodych i atrakcyjnych modeli, zadowolonych ze swojego wyglądu - z drugiej zaś, pozornie dowartościowane ciało pozostaje tematem tabu. Choć i na tym polu kultura masowa czyni pewne postępy, to wciąż znacznie mniej chętnie mówimy o chorobach, niepełnosprawności, starości czy trudnych relacjach z ciałem. Słowem - o wszystkich ciałach, które nie mieszczą się w ogólnie przyjętym kanonie piękna. Status quo próbują zmienić ruchy społeczne, takie jak ciałopozytywność czy ciałoneutralność.

Dyskurs ten nie jest ograniczony do sfery mediów i polityki. Ciało - w różnych formach - pojawiało się w kulturze od najdawniejszych czasów. Nawet pierwsze ślady działalności artystycznej człowieka - odciski dłoni na ścianach jaskiń - są namacalnym odbiciem jego cielesności, wyrazem fascynacji własnym ciałem i możliwością wykorzystania go jako środka wyrazu artystycznego.

Honoriusz Balzac w Małych niedolach pożycia małżeńskiego stwierdza, że “cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem”. Podobnie jak Balzac, także i my zapominamy często o tym, że przynależący do sfery kultury i idei umysł jest nieodłączną częścią naszego ciała, że jesteśmy swoimi mózgami i tkankami, a sprawy ciała dotyczą nas wszystkich. Kultura nierzadko próbowała rozpoznać, zrozumieć to rozdarcie, rozprawić się z nim. Obszar i granice tej refleksji wyznaczane były przez konwencje społeczne epoki, myśl filozoficzną czy religijną. Ciało było postrzegane i interpretowane na różne sposoby: jako obiekt, narzędzie, przeszkoda, maszyna, obszar doświadczeń zmysłowych. Rozwój najnowszych technologii stawia kolejne pytania o definicję, znaczenie i granice cielesności w zmechanizowanym, zdigitalizowanym świecie.

Chcemy, by nasza konferencja stała się miejscem refleksji nad różnymi obliczami motywu ciała i doświadczenia cielesności w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, ale też w popkulturze. Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych.

Proponowane zagadnienia to:

- relacja z ciałem, ciało i umysł
- doświadczanie wieku: starość, młodość, dojrzewanie
- eksperymenty na ludzkim ciele
- przestrzeń jako organizm
- od świata do ciała i z powrotem; relacja ciała ze światem zewnętrznym
- Eros: seksualność, perwersja
- Thanatos: śmierć, cierpienie
- narodziny, rodzicielstwo, macierzyństwo
- gender, queerowość i transpłciowość
- ciało kobiety: umęczone, upolitycznione, ocenzurowane, tabuizowane
- ciała nie-ludzkie, technologiczne modyfikacje ciała
- niepełnosprawność
- ludzka sensoryczność, zmysłowe doświadczanie rzeczywistości
- odmienne stany świadomości, używki
- choroby fizyczne i psychiczne, dyskurs medyczny
- przemoc i agresja fizyczna
- przemiany ciała: potworność, wilkołactwo, wampiryczność
- antypedagogiczna eksploracja cielesnego tabu

Powyższe obszary tematyczne są jedynie wskazówkami i nie wyczerpują problematyki konferencji. Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji, wykraczających poza wymienione zagadnienia.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 26 marca 2023 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną, na adres mailowy k.basni.uw@gmail.com. Wyboru propozycji dokonamy metodą blind review – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł) w treści maila; załącznik w formacie doc lub pdf, zatytułowany konfciało_abstrakt, powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu. O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 11 kwietnia 2023 r.
Konferencja jest bezpłatna. Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów zakwaterowania.

Opłaty za uczestnictwo:

brak

Strona internetowa:

https://www.facebook.com/events/1338064470292800

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję